Telefon E-Mail
Rinder im Stall

Úspěch i při využití robotických systémů

Automatické dojicí systémy (AMS) nyní představují 50 až 70% nových investic do technologie dojení a jsou nejdůležitější technickou inovací v chovu dojnic v posledních desetiletích. Automatické dojení však automaticky neznamená úspěch!

Dojicí robot snižuje nároky na pracovní sílu na farmě a otevírá nové příležitosti pro pokrok v oblastech výkonnosti a zdraví zvířat. Automatický dojicí systém má mnoho výhod, ale také klade zvýšené nároky na správu, zejména při vyhodnocování dat a nastavení systému výživy. Mnoho farem má stále značné výkonnostní rezervy v následujících oblastech:

 • základní nastavení úrovně výživy
 • perzistence laktace
 • návštěvnost robota za den
 • zdraví bachoru a metabolické problémy
 • kondice starších dojnic

Společně s námi čelte výzvám a využijte koncept SCHAUMANN pro AMS založený na cílené analýze dat. SCHAUMANN nabízí robotickým společnostem rozsáhlé odborné know-how a praktickou podporu. Nabízíme vám to, co vás opravdu posune dále!

1. Vyhodnocení dat z robota

 • vývoj celého stáda na první pohled
 • individuální analýza slabých míst stáda
 • závěr - hodnocení zdraví, užitkovosti, ziskovosti

2. Přizpůsobení základní krmné dávky

 • kontrola stávající krmné dávky
 • optimální využití vlastních objemných i jadrných krmiv
 • smysluplné a rozumné využití účinných látek

3. Optimalizace jadrného krmiva

 • cílené zvyšování a snižování množství
 • výběr komponentů
 • kontrola nsazování na začátku laktace
 • kontrola perzistence laktace