Telefon E-Mail
Aktuální zprávy
Aktuální zprávy

Psali o nás v MF Dnes

2023-04-01 

Vše, co dělají, směřuje k úspěchu ve stájích českých zemědělců

Více jak osmdesátileté zkušenosti z celého světa, vlastní inovativní výzkum a vývoj, kvalitní výroba a odborné poradenství zaměřené na individuální potřeby zemědělců. To jsou podle jednatele a specialisty Ing. Jiřího Kuníka, Ph.D. nejdůležitější pilíře, na kterých firma SCHAUMANN ČR s.r.o. staví a které z ní dělají lídra ve svém oboru. 

V jakém oboru je tedy firma SCHAUMANN lídrem?
Jsme specialisté na poradenství ve výživě a chovu hospodářských zvířat, zejména skotu, prasat, drůbeže, ovcí a koní. Výrazně také zasahujeme do oblasti travních osiv a konzervací všech objemných krmiv. Hlavním pilířem naší práce je poradenství zaměřené na individuální potřeby a možnosti každého zemědělce.

Úspěch ve stáji je sloganem vaší firmy. Co si pod ním máme představit?
Úspěch ve stáji je to zásadní, kvůli čemu naši práci děláme. Je to to hlavní, čeho chceme dosáhnout ve stáji konkrétního zemědělce, aby jeho výroba byla rentabilní, přinášela mu radost a dělal ji se zdravými a spokojenými zvířaty.

SCHAUMANN je ve světě více než osmdesát let. Od kdy jste začali pomáhat českým zemědělcům?
Společnost SCHAUMANN má kořeny v Německu, kde ji v roce 1938 založil velký inovátor pan Heinrich Wilhelm Schaumann. Společnost se postupně rozvíjela a nyní má pobočky ve více než padesáti zemích po celém světě. Historii společnosti SCHAUMANN v České republice jsme začali psát v roce 1994. Bude tomu tedy již třicet let, kdy jsme inovativní know-how v oblasti chovu a výživy hospodářských zvířat přinesli do Česka a přizpůsobili ho místním podmínkám, naší mentalitě, českým společnostem. Díky naší dlouholeté praxi máme zkušenosti z chovů všech velikostí s různými problémy a potřebami. 

Třicet let je dlouhá doba, změnilo se nějak za toto období české zemědělství?
Určitě ano, a to velmi výrazně. Dříve se pracovalo se starou technikou a technologiemi, byly staré stáje. Zemědělské podniky však v tomto směru udělaly velký pokrok, modernizovaly a ve velké míře vyměnily techniku a technologie. Do vývoje významně promluvily robotizace a automatizace.
Změnilo se také genetické zastoupení zvířat. Například průměrná užitkovost před třiceti lety byla kolem pěti tisíc litrů, kdežto v dnešní holštýnské populaci krávy dosahují roční užitkovosti přes deset tisíc litrů. 
V neposlední řadě se mění vlastnická struktura podniků. Na trh vstupují nové společnosti, které podniky skupují a začleňují je do větších celků, čímž se samozřejmě mění i jejich potřeby.
Všechny tyto změny s sebou přinášejí nové problémy a stále se zvětšující nároky. Musíme být schopni na ně pružně reagovat a poznatky zapracovávat do našeho poradenství.

Díky čemu dokážete na neustálé změny tak rychle reagovat?
Opíráme se o náš inovativní výzkum a vývoj zaměřený na praxi. Ten provádíme v několika oblastech, ale nejzajímavější a nejvíce se rozvíjející výzkum máme v oblasti silážních přípravků. Neustále vyvíjíme nové účinné látky, nové bakterie mléčného kvašení, nová probiotika a další produkty pro zdravou výživu hospodářských zvířat. 

Zdůrazňujete, že váš výzkum je zaměřený na praxi. Co to znamená?
Nejenže jsou námi vyvinuté účinné látky a výrobky testované v naší laboratoři i v nezávislých institucích, jsou hlavně ověřované v praxi. Společnost SCHAUMANN vlastní od roku 1953 výzkumný a pokusný statek Hülsenberg, kde testujeme praktické použití našich inovací. Statek funguje jako zemědělský podnik zejména s chovem dvou set padesáti krav holštýnského plemene a ve své velikosti patří do první pětky v užitkovosti v celém Německu. Součástí statku jsou i výzkumný ústav, bioplynová stanice, nová hala pro odchov telat a pokusné stáje pro chov prasat. Zemědělcům tak nabízíme výrobky, které jsme si sami praxí ověřili.

Podle vás je důležitá i vlastní výroba. Proč? 
Precizní výroba je důležitá hlavně u specialit a exkluzivních výrobků, jako jsou probiotika, bakterie mléčného kvašení a fermentační produkty, které jsou právě na výrobu velmi citlivé a naše výroba je na to nastavena. Výroba proto u nás podléhá přísným požadavkům kvality. Díky ní jsme velice flexibilní a dokážeme jednotlivým zemědělcům připravovat produkty podle jejich specifických požadavků.

Říkal jste, že hlavním pilířem vaší práce je individuální poradenství.
Přesně tak. Radíme zemědělcům nejen v oblasti samotné výživy hospodářských zvířat, ale i v dalších oblastech, které mají významný vliv na jejich zdraví, užitkovost, produkci, reprodukci a tím i na ekonomiku chovu. Pomáháme s organizací a řízením stáda, navrhujeme změny v životním prostředí zvířat, v technologiích, v organizaci práce. V našem poradenství se zaměřujeme i na travní osiva a konzervace objemných krmiv. Zakládáme si na tom, že je naše poradenství individuální, vždy šité na míru možnostem každého jednotlivého zemědělce.
Propojením odborného poradenství, inovativního vývoje a výroby dokážeme spolu s našimi zákazníky splnit náš společný cíl a tím je úspěch v jejich stájích.