Telefon E-Mail
Aktuální zprávy
Aktuální zprávy

Den otevřených dveří na Bykáni

2023-10-09 

V sobotu 16. září proběhl u nás v Rozárce Den otevřených dveří. Několik týdnů jsme poctivě trénovali a připravovali program. V sobotu přípravy započaly hned ráno. Vyzdobili jsme a připravili areál, všechny potřebné rekvizity a stánek s občerstvením. Nakonec pečlivě zapletli a vyčistili naše koně. V okamžiku, kdy dorazili první návštěvníci, přivítali jsme všechny přítomné a seznámili je s programem.

V první ukázce se představila Nela Neumanová s ponym Snitchem. Nele je 12 let, pravidelně začala jezdit na lonži teprve v loňském roce. Patří  mezi talentované jezdce, po roce jezdecké přípravy začala před letošními prázdninami jezdit samostatně. Snitchovi je 14 let a věnuje se u nás především hipoterapiím. Dále je využíván při všech aktivitách pro děti. Na letním příměstském táboře, při úterních školkách a v kroužku Minikonin. Nela nám předvedla, jak probíhá běžná výcviková hodina začínajícího jezdce v jízdárně. Za to sklidila od diváků potlesk a na svůj výkon mohla být patřičně pyšná.

Jako další následovala ukázka výcviku začátečníka na lonži na madlech v kruhové ohradě. Zde jsme viděli jednu z nejmladších jezdkyň, čtyřletou Adrianku Davidovou, která na lonži jezdí od loňského roku. Předvedla nám ponyho Figara, kterému je 16 let a je druhým ponym zařazeným do hiporehabilitace. Výcvikem jezdců na lonži na madlech je vhodné, aby prošel každý začínající jezdec. Získá tím rovnováhu a potřebné sebevědomí, které pak využije při výcviku v sedle. Adrianka si vedla skvěle a divákům se tato ukázka velmi líbila.

Další část programu jsme věnovali hiporehabilitaci. Představili jsme přítomným dva klienty, kteří k nám pravidelně v týdnu dochází na hipoterapie. Názorně zde bylo předvedeno nasedání na koně z invalidního vozíku pomocí nástupní rampy za asistence pomocníků. Bylo velmi dobře vidět, jak se jezdec s těžkým hendikepem dokáže bez problémů udržet na koni. Po skončení hipoterapií dostali oba jezdci malý dárek, který je velmi potěšil.

Následovala ukázka na cvičebním voltižním koni. Původně jsme secvičovali voltiž s nejmenšími jezdci na koni Gomézovi. Ale v týdnu před akcí si Goméz zablokoval záda a proto ukázka nemohla proběhnout na jeho hřbetě. Zaimprovizovali jsme a voltiž nám předvedly na plechovém trenažéru Nela Neumanová s Páťou Tvrdou.
Dalším bodem programu byla jízda zručnosti, kterou nám předvedli jezdci Martínek Faltys, Honzík Křížek, Mája Fabiánová a Ráďa Tvrdý. Na svých hřbetech je vezli poníci Figaro a Snitch. Tyto děti se na koních zatím vozí jen v kroku při vodění. Cílem je získat potřebnou rovnováhu a sebejistotu. K tomu nám slouží různé hry s koňmi a jednu z nich nám zde předvedly. Nejprve s vodiči zajely slalom, poté přenesly gumový kroužek z jednoho stojanu na druhý, následoval hod plyšákem do kyblíku, couvání mezi dvěma bidly a na závěr v klusu dojely do cíle. I tito jezdci dostali za svou ukázku dárky, ze kterých měli úsměv na tváři.
Další se nám představila Marika Faltysová a její syn Tomáš Skalický s osmiletou fenou Arnie Lenax. Arnie je plemene Belgický ovčák Malinois. Psi tohoto plemena jsou využíváni ve službách policie a u záchranných složek. Ukázali nám, jak probíhá výcvik sportovní kynologie se zaměřením na poslušnost a obranu. I když naši návštěvníci přišli do naší stáje za koňmi, tato ukázka byla skvělým zpestřením dne a sklidila velký úspěch.

Následujícím bodem programu byla paradrezura - Freestyle, neboli jízda na hudbu. Terezka Dubcová k nám začala ve čtyřek letech docházet na hipoterapii. Postupně se přes výcvik na lonži vypracovala až k samostatnému vedení koně a pravidelným tréninkům paradrezúry. Tereze je v současné době 17 let. Velkou pílí a pravidelnými tréninky se jí podařilo reprezentovat naši stáj v paradrezúrních, ale i drezúrních závodech. I přes svůj hendikep se nejednou v obdélníku potkala i se zdravými jezdci. Více o paradrezuře se můžete dozvědět na našich webových stránkách.
Tereza předvedla našeho letitého a velmi úspěšného paradrezurního koně Erina. Erin má za sebou velmi pestrou závodní kariéru, o které se můžete také dočíst na našem webu. Dvojici se ukázka velice povedla a diváci je odměnili potleskem.

další ukázce se představila jezdkyně Patricie Tvrdá na koni Figaro. Páťa je velmi šikovná pětiletá jezdkyně, která vyrůstá v „koňské rodině“ a proto je jezdecky velmi napřed oproti stejně starým dětem. Páťa již jezdí v sedle na lonži a dokáže samostatně ovládat koně bez vedení otěží. Její ukázka ve všech chodech včetně cvalu zapůsobila na všechny přítomné a byla odměněna velkým potleskem.

Na závěr jsme zařadili skoky ve volnosti s koňmi Dax a Figaro. Jako první šel plnokrevný kůň Daxian, který je stále ve výcviku. Dax nepatří zrovna mezi nejšikovnější koně, ze začátku měl velké problémy s rovnováhou těla a čistotou chodů. Dax byl nejprve trochu rozptýlen diváky, ale po chvilce nám s chutí skákal připravenou kavaletovou řadu. Za svůj výkon byl odměněn pamlsky.
Jako druhý v ukázce šel Figaro, který předvedl, co dokáže rehabilitační kůň. Figaro na skoky běhal s velkou radostí a dokázal skočit téměř stejnou výšku jako plnokrevník Dax.

Na závěr dne jsme poděkovali všem našim koním včetně Goméze. Pro diváky, kteří s námi vydrželi až do konce, jsme připravili své koně na svezení. Zároveň si mohli vyzkoušet na trenažéru i gymnastické cviky používané při voltiži.

Den otevřených dveří byl jedinečnou příležitostí představit provoz naší hiporehabiltační stáje a všem přítomným děkujeme za návštěvu!