Telefon E-Mail
Úspěch ve stáji
Výrobky ověřené v praxi Skot

Mlezivo: nové poznatky k elixíru života pro telata

Kalb

Tele přichází na svět bez vlastního specifického imunitního systému a musí pro vytvoření obranyschopnosti přijmout protilátky od matky z mleziva. Tyto protilátky jsou v prvních týdnech života nezbytnou součástí obrany telete proti nemocem a zajišťují jeho přežití. Teprve po 2 až 3 týdnech se tele začne pomalu samo vypořádávat s patogeny a budovat si aktivní imunitní systém (graf 1). Čím silnější je pasivní imunitní systém v prvních dnech a týdnech, tím silnější se vytváří aktivní imunitní systém. Zásobení kolostrem má tedy dlouhodobý vliv na zdraví a vitalitu telete.

Hodně – brzy – kvalitní

Platí: „Hodně, co nejdříve a v dobré kvalitě.“ S každou hodinou, která uplyne mezi otelením a prvním podojením, klesá obsah protilátek v mlezivu. Kromě toho postupně dozrává po narození střevo telete. Relativně velké molekuly protilátek mohou procházet střevní stěnou do krve pouze na počátku.

Mlezivo by mělo být z tohoto důvodu podáno teleti v prvních čtyřech hodinách života. Obsah protilátek v kolostru určuje jeho kvalitu. K vytvoření stabilní pasivní imunity je potřeba cca 200 g protilátek. Při dobré kvalitě mleziva s 80 g protilátek/litr musí tele vypít minimálně 2,5 litru. 

Refraktometr je jednoduchý přístroj 

Pomocí refraktometru lze snadno stanovit protilátky - imunoglobuliny G (IgG), které tvoří 90 % protilátek v kolostru. Cílem je podat v mlezivu přibližně 180 g IgG, aby tele dostalo 200 g protilátek. Čím nižší je obsah IgG, tím vyšší musí být množství kolostra (tabulka 1). 
Dobré mlezivo by mělo mít alespoň 22 Brix (tabulka 2). To odpovídá obsahu IgG cca 70 g/litr mleziva (graf 2). 

Hodnota Brix měřitelná refraktometrem

Studie provedená na statku Hülsenberg ukázala, že pomocí hodnoty Brix změřené refraktometrem v krevním séru lze kontrolovat zásobení mlezivem. U 44 telat se 2., 5. a 10. den života měřil v krevním séru celkový obsah bílkovin. Jedná se o ukazatel množství protilátek cirkulujících v krvi. Čím vyšší je tato hodnota, tím lepší je přísun protilátek prostřednictvím mleziva.

Souběžně se stanovením celkového obsahu bílkovin byla pomocí refraktometru změřena hodnota Brix séra. Mezi oběma hodnotami existuje vysoká korelace (graf 3). Pomocí refraktometru lze tedy zjistit, zda bylo zásobení kolostrem dostatečné.

Celkový obsah bílkovin v séru vyšší než 5,2 g/dl je hodnocen jako dostatečný pro stabilní imunitní systém. To odpovídá hodnotě Brix mezi 8 a 9. Výsledky ze statku Hülsenberg ukazují, že většina zdejších telat je zde nad touto kritickou hodnotou, a dostala tak dostatek kvalitního mleziva.

V případě telat pod touto kritickou hodnotou je třeba pečlivě v každém podniku analyzovat, jakou optimalizaci zásobení mlezivem lze ještě provést. Kromě množství a načasování dávky mleziva sem patří především krmení suchostojných krav s profylaxí mléčné horečky a ketózy, stejně jako bezstresový průběh telení.
 

 

Průběh pasivní a aktivní imunizace telete
Graf 1: Průběh pasivní a aktivní imunity u telete
Potřebné množství mleziva
Tabulka 1: Množství mleziva potřebné k dosažení získání minimálně 180 g IgG
Vztah mezi hodnotou Brix a obsahem IgG v mlezivu
Graf 2: Vztah mezi hodnotou Brix a obsahem IgG v mlezivu (podle University of California, 2017)
Korelace mezi celkovým obsahem bílkovin v krevním séru telat a hodnotou Brix v druhém dnu života
Graf 3: Korelace mezi celkovým obsahem bílkovin v krevním séru telat a hodnotou Brix v druhém dnu života
Použití refraktometru
Použití refraktometru