Telefon E-Mail
Erfolg im Stall
Tipy pro řízení Silážování a výroba krmiv

Kukuřici poškozenou suchem silážovat pomocí přípravku BONSILAGE SPEED M

Trockengeschädigter Mais

Kukuřice velmi dobře využívá dostupnou vodu a roste i v oblastech s malým množstvím srážek. Přesto potřebuje v období od metání až do mléčné zralosti dostatek vody pro zabezpečení kvetení a oplození. Pokud se v této fázi vyskytnou škody způsobené suchem a s nimi spojené následky (schéma 1), je velmi důležité zvolit správný termín sklizně a vhodný silážní přípravek. Silážní přípravky zabraňují pomnožení mikroorganismů škodlivých pro fermentaci (např. kvasinky a plísně) a zlepšují krmnou hodnotu.

Tip: volba správného termínu sklizně suchem poškozeného porostu kukuřice se řídí podle toho, kdy k poškození došlo – dvě kritická vývojová stádia. 

Stres ze sucha při kvetení kukuřice 

Porost kukuřice, který prošel stresem ze sucha během kvetení, má málo palic. Rostlina schne/zraje bez tvorby palic. Kukuřice na siláž s malým podílem palic má velmi vysoký obsah cukrů, protože cukry z listů nepřecházejí do zrna. Z důvodu vyššího obsahu cukrů a často vyššího výskytu hub na odumřelých listech se zvyšuje riziko druhotného zahřívání siláže po otevření sila. Zároveň se tak podporuje pomnožení kvasinek a plísní. Krmná hodnota kukuřičné siláže je nízká (graf 1). Takovou hmotu se doporučuje konzervovat silážním přípravkem BONSILAGE SPEED M. Již v průběhu dvou týdnů po uzavření sila se vytvoří dostatek kyseliny octové, která brání rozvoji a pomnožení kvasinek a plísní po otevření sila (graf 2). DLG-známka kvality potvrzuje ověření účinku na aerobní stabilitu a nově také na časné otevření sila.

Speciální kombinace homo- a heterofermentativních kmenů bakterií mléčného kvašení (BMK) zajišťuje intenzivní kvašení od samého počátku. S inovativním kmenem bakterií mléčného kvašení Lactobacillus diolivorans se doba zrání siláže zkrátí na dva týdny. Zabrání se aerobní zkáze, druhotnému zahřívání a druhotnému kvašení.

Kukuřičné porosty bez palic by se měly sklízet při obsahu sušiny minimálně 28 %. Nebezpečí tvorby silážních šťáv v sile je tak relativně nízké a fermentačně-biologické ztráty jsou minimální. Správný termín sklizně nastává, když se kukuřičná stébla začínají zabarvovat do červena. 

Stres ze sucha po kvetení kukuřice

Stres vlivem sucha se v porostu vyskytuje i po kvetení. Výsledkem je rychlé dozrání kukuřičného porostu. Suchem poškozené listy přestávají asimilovat. Takto postižené porosty by měly být sklizeny při obsahu sušiny maximálně 32 % (uschnutí dlouhého listu palice). Porosty by se měly proto denně kontrolovat. Především v případě poškozeného kukuřičného porostu je velmi důležité dodržet pravidla silážování. I v tomto případě se doporučuje použít silážní přípravek BONSILAGE SPEED M s cílem zvýšit zásoby krmiv i přes poškozený výchozí substrát a zlepšit situaci stavu objemných krmiv. 

 

Nebezpečí u suchem poškozené kukuřice
Schéma 1: Různá nebezpečí u suchem poškozené kukuřice
Vývoj obsahu NEL v kukuřičných rostlinách
Graf 1: Vývoj obsahu NEL v kukuřičných rostlinách
Aktivní inhibice škůdců kvašení
Graf 2: BONSILAGE SPEED M – aktivní inhibice škůdců kvašení před a po otevření sila (GPS 52 % suš.)