Nelehký rok 2020

Celý článek včetně fotografií si můžete stáhnout zde
 

V lednu loňského roku  jsme si ve Stáji Rozárka jako každý rok naplánovaly termíny  akcí. Provoz individuálních a víkendových hipoterapií ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE), Koňské školky, Minikonin pro malé děti, prázdninových a víkendových koňských družin, exkurzí pro školky, školy, procházky do přírody na koních, termíny veřejných akcích s ukázkami HTFE atd.   Odpočatí přes zimu a nabití novou energií na další sezónu nás hned v dubnu zaskočila první vlna začínající epidemie Covid-19. Museli jsme zrušit veškeré akce  až do června. Jediné, co se u nás  s malou pauzou provozovalo za velmi přísných hygienických podmínek,  byly terapeutické jednotky HTFE.  Rodiče dětí se zdravotním znevýhodněním nebo specifickými potřebami byli velmi vděční, že jsme jim vyšli vstříc a provoz HTFE udrželi,  i když to nebylo lehké.  

 

První vlaštovka rozvolnění vládních nařízení nám umožnila, opět s omezením a dodržením všech hygienických opatření, uspořádat víkendovou  koňskou družinu. Byl o ni veliký zájem a nakonec jsme vše ve stížených podmínkách  dobře zvládli. Hlavně díky tomu, že máme možnost všechny aktivity přesunout do  venkovních prostor areálu. Ohlasy byly více než pozitivní a děti byly nadšené. Koní se tato změna nedotkla,  jsou zvyklí být mezi dětmi a spolupracovat s nimi. Byli velmi ochotní  a k dětem  trpěliví. 

 

V červnu ve dvou termínech  k nám zavítaly  děti z malešovské mateřské školky a strávily u nás celý den plný soutěží a her na našem hřišti, svezli se na  koních a opekli buřtíky.  Mateřská škola Malešov nás navštěvuje pravidelně každý školní rok. 
Akce pro veřejnost a Koňské školky jsme museli ze svého kalendáře bohužel vynechat. 
 

Naštěstí se vládní opatření rozvolnila na letní prázdniny a my jsme mohli uspořádat naše  tradiční  a velmi oblíbené Prázdninové koňské družiny, které probíhají v týdenních turnusech. Děti se na nich  učí základy krmení a péče o koně, práci ze země,  nechybí ani  jízdy na koni, soutěže a hry s koňmi a různé tvoření. Děti mají možnost sledovat chování koní ve stádě, jejich hierarchii a spolupráci s člověkem. Velmi oblíbené jsou procházky do přírody, kde se všichni střídají v jízdě na koni, kterého si vyberou.  

 

Od září se pokračovalo v provozu hipoterapií ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE), které přes prázdniny neběží,  aby si koně psychicky odpočali od stereotypu. V této době se věnují zdravým dětem. Tím je jejich práce pestřejší a zajímavější. Jsme velmi rádi, že se nám povedlo  uspořádat aspoň jeden  intenzivní hiporehabilitační víkend, protože se na konci září náš  provoz opět kvůli pandemii nejdříve  omezil a nakonec úplně zastavil.  

Nesmíme zapomenout na velmi  úspěšnou aktivitu  Stáje Rozárky a tou je  paradrezura. Zde nastalo také velké omezení v  průběhu jarních měsíců. Týkalo se hlavně tréninků – nebylo možné připravovat koně tak, jak by po zimní přestávce potřeboval a jezdkyně byla ze začátku z tréninků kvůli zdravotnímu stavu úplně vynechána.   Všechny závody ale nakonec byly uspořádány, i když s obtížemi. 

Na oficiálních závodech  se v tento rok poprvé Terezka Dubcová objevila se 14-tiletým koněm českého teplokrevníka Mon Aerem (Erinem). Ten byl několik let parťákem našeho paradrezurního jezdce Lukáše Hnáta (dětská mozková obrna), s kterým společně  prožili velmi úspěšnou sportovní  kariéru.  První závody byly pro Terezku a Erina zcela nové, protože se na nich vzájemně  seznamovali. Potýkali se zejména s nervozitou Terezky a její nepozorností.  Erin si po dvouleté závodní pauze v paradrezuře  připomínal náročnost cestování.  Nelehké pro něj bylo i předvedení co nejlepšího sportovního výkonu v cizím prostředí s novou jezdkyní.  
Po prvních závodech ve Zduchovicích následovaly závody s již stabilními a zlepšujícími se výsledky. Svědčí o tom procentuální nárůst v hodnocení od rozhodčích a ta nejlepší umístění, která tato dvojice mohla získat. Terezka se v tomto roce stala mistryní ČR v paradrezuře v kategorii nezařazených jezdců, které proběhlo v areálu Equine Sport Center Olomouc.  V Haradišťku u Sadské ve Finále paradrezurního poháru získala také prvenství a tím velmi  úspěšně zakončila tuto sportovní sezónu.  V příloze přikládáme tabulku výsledků Terezky Dubcové a Erina.  
 

Terezce moc gratulujeme, všechny velmi překvapila svým sportovním úspěchem.  Začínala u nás v šesti letech s hippoterapiemi, postupně přešla do sedla ke sportovnímu  ježdění na sportovním pony a nakonec je z ní  naše mistryně! 
Rok  2020 byl pro všechny velmi organizačně a psychicky náročnější než všechny předchozí sezóny. Stále jsme sledovali  zpravodajství, co můžeme a co nemůžeme v naší činnosti otevřít a za jakých podmínek. Přitom péče o koně musela být stále stejná, ať se děje co se děje. Kromě krmení a zajištění péče jsme s nimi stále pracovali a udržovali je v kondici a psychické pohodě.  Veliké DÍKY patří všem dobrovolníkům,  členům a zaměstnancům, kteří toto vše  pomohli obstarat a našim koním zajistit pohodlí.  Poděkování  patří samozřejmě i  všem našim partnerům, sponzorům a dárcům, kteří nám v této nelehké době finančně přispěli a tím se zasloužili o to, aby  Stáj Rozárka mohla dále fungovat a pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují. 

 

Za Stáj Rozárku, z. s. Lenka Procházková 

 

Další fotografie si můžete stáhnout také zde

 

ROK 2020 – PARADREZURA
Tereza Dubcová a kůň Mona Aer

 

DATUM MÍSTO ÚLOHA PROCENTA POŘA
26.-28.6. Zduchovice Team Test 62,206% 3.
    Individual Test 60,147% 4.
16.8. Královice Individual Test 68,677% 1.
9.-13.9. Olomouc MČR Individual Test 65,490% 1.
    Team Test 66,863% 1.
    FreestyleTest 70,523% 1.
  CELKEM MČR     1.
2.-4.10. Hradišťko u Sadské Finále paradrezurního poháru Individual Test 68,751% 1.
    Team Test 68,677% 1.
    FreestyleTest 73,500% 1.
  CELKEM PARAPOHÁR průměr 70,334% 1.

 

Váš partner

SCHAUMANN ČR s.r.o.

Tel: +420 383 339 110
Fax: +420 383 339 111