Nejnovější zprávy SCHAUMANN ČR s.r.o. rok 2021

S EU-výrobky společnosti Schaumann jsou požadavky mlékáren splněny

Stále více mlékáren požaduje, aby všechna krmiva byla evropského původu. U bílkovinných a jadrných krmiv lze tento požadavek v podstatě splnit. V případě speciálních výrobků je to těžké.

Společnosti Schaumann se pomocí inovativních konceptů a surovin podařilo nabídnout pro výživu dojnic speciální výrobky evropského původu.


MiMag pro zdravý bachor, klidné a vitální býky

Neklid ve stáji a poruchy látkové výměny způsobené bachorovou acidózou mají různé příčiny a ve výkrmu býků představují významný rizikový faktor pro zdraví zvířat a hospodárnost produkce.

Hořčík není jen hodnotným bachorovým pufrem, plní i mnohé funkce v látkové výměně, především při předávání vzruchů v nervovém systému a při uvolňování svalů. 

Z tohoto důvodu má hořčík uklidňující účinek. Hořčík přichází do těla převážně přes bachor, a musí být proto k dispozici v rozpustné formě.

Díky 8krát vyšší rozpustnosti MiMag je pro látkovou výměnu k dispozici významně více hořčíku a býci jsou klidnější, více žerou a klesá riziko zranění. Výsledkem jsou vyšší denní přírůstky, menší ztráty a vitálnější zvířata.


Efektivně využít vysoce kvalitní proteinová krmiva a ušetřit náklady na krmení

V plánování krmných dávek pro výživu mléčného skotu je stále určující vysoká cenová hladina bílkovinných krmiv. Od poloviny roku 2020 vykazují ceny řepkového a sójového šrotu nárůst až o 50 % (graf 1). K tomu přichází trvalý tlak na podniky snižovat vstupní množství dusíku. Kombinace vysokých cen a snížení vstupů dusíku vede k otázce, jaké možnosti se pro uspoření a efektivní využití bílkovinných krmiv nabízejí.

Z pohledu bilance toku živin platí: Čím lepší je růst bakterií v bachoru, tím lepší je celková stravitelnost krmné dávky a využití krmiv. Na základě toho Schaumann nabízí v praxi prověřené inovativní účinné látky, které aktivně podporují fermentaci v bachoru a cíleně zlepšují stravitelnost krmné dávky.


Rychleji hotová siláž s Bonsilage Speed G

Příčiny zkázy živinově bohatých siláží jsou různé. Kromě přizpůsobení technologie silážování
rostlinné hmotě má rozhodující význam usměrnění tvorby kvasných kyselin.

Určení obsahu cukru v čerstvé hmotě pomocí refraktometru ulehčuje výběr odpovídajícího silážního přípravku a zvyšuje úspěch silážování. Použití Bonsilage Speed G je ideální při vysokém obsahu cukru.

Travní siláže, které se silážovaly pomocí přípravku Bonsilage Speed G, přesvědčivě vykazují již po 14 dnech silážní zralost s vysokou aerobní stabilitou a vynikajícím účinkem pro potlačení tvorby plísní.


Na podzim a v zimě je třeba věnovat více pozornosti udržení hygieny v sile

Stabilitu siláží ovlivňuje nejen samotný průběh silážování, ale i management vybírání travních a kukuřičných siláží ze sila. Především na podzim a v zimě jsou siláže v otevřených silech vystaveny nepříznivým vlivům počasí. Déšť nebo sněžení jsou často příčinou znečištění sila a hygienicky podezřelých siláží. Schaumann nabízí postřehy, jak management silážování úspěšně zvládnout.


Krmné tuky chráněné v bachoru – na správném zastoupení mastných kyselin záleží

Požadavky krávy na zásobení energií a živinami se v průběhu laktace mění. Krmné tuky chráněné v bachoru jsou ve výživě dojnic již mnoho let osvědčeným doplňkem. Na rozdíl od vysokých dávek jadrného krmiva dodávají energii bez zbytečného zatížení bachoru. Zastoupení mastných kyselin má přitom rozhodující vliv na účinek.

 

Schaumann Energy Pro podporuje svým exaktně nastaveným zastoupením mastných kyselin obsah mléčného tuku a chrání krávu před nadměrným odbouráváním tělesného tuku.