Spolupracující partneři

Odborným garantom poradenstva je MVDr. Tomáš Mitrík, PhD. ,ktorý pracuje v oblasti krmív a výživy zvierat takmer 40 rokov a jeho syn MVDr. Andrej Mitrík.

Naše poradenstvo čerpá z dlhodobého a neustáleho sledovania vedeckých prác a odborných príspevkov z oblasti výživy akŕmenia hospodárskych zvierat, zvlášť prežúvavcov. Čerpáme aj z dlhoročných praktických skúseností, počnúc od niekoľkoročného pôsobenia a práce priamo vo výrobnej sfére živočíšnej výroby a silážovania, následne cez budovanie a vedenie Strediska riadenej výživy prežúvavcov v Spišskej Novej Vsi, ktoré svojou odbornou úrovňou patrilo k popredným pracoviskám v rámci Českoslovenaka. Skúsenosti z praktického poradenstva a odborného vzdelávania máme teda nielen zo Slovenska ale aj z Českej republiky, Poľskej republiky, mnohých krajín a oblastí Ruska a tiež z ekonomicky najdynamickejšie rozvíjajúcej sa krajiny sveta, z Čínskej ľudovej republiky.

 

FeedLab

… viac, než len rozbor krmiva!

 

Odakz na webové stránky Feedlab

 

Stáj Rozárka

Občanské sdružení STÁJ ROZÁRKA bylo založeno v roce 2006. Hlavním posláním této neziskové organizace je provozování hiporehabilitace. Sdružení svým vznikem navázalo na dlouholetou činnost a zkušenosti skupiny dobrovolníků v tomto oboru. 

Webové stránky
 

Zemědělský svaz České republiky

Zemědělský svaz České republiky (dále jen „Svaz“) je založen podle ustanovení § 9a zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Je samostatným právním subjektem.

 

Právní existence Zemědělského svazu ČR stejně jako všech a zaměstnavatelských a odborových svazů je opřena o úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) a to především o:

  • Úmluvu č. 87 z r. 1948 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se,
  • Úmluvu č. 98 z r. 1949 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat

 

Webové stránky
 

ZD Ostaš

Na farmě Česká Metuje naleznete 426 holštýnských krav na pozemcích o rozloze 1900 hektarů. Jedná se o novou stáj s robotickým dojením dokončenou v roce 2006.

V roce 2013 došlo k výměně technologie dojení a bylo instalováno 6 robotů DeLaval VMS se systémem pohybu stáda „Milk first“. Ve stáji je místo pro 400 krav, 200 krav na každé straně a aktuálně je z celého stáda robotem dojeno 381 dojnic. Dojící centrum je uprostřed stáje. Dva roboti jsou vybaveni měřičem somatických buněk OCC, který slouží ke kontrole zdravotního stavu stáda. Také je zde navržený samostatný prostor pro selekci.

Vyjádření pana Ing. Jaroslava Láda: „S robotickým dojením mám několikaleté zkušenosti. Když jsem viděl DeLaval VMS, byl jsem přesvědčen, že toto bude u našich vysoce užitkových krav fungovat nejlépe. Od té doby, co jsem systém s 6ti roboty instalovali, se podstatně zvedla užitkovost. Naším cílem je dosáhnout 11 500l průměrné užitkovosti za laktaci. Navíc jsme ušetřili spoustu manuální práce, takže můžeme trávit více času s našimi kravami, což se nám hodně zamlouvá.“

 

 

VETVICE - happy cows, happy farmers

As a commercial enterprise, Vetvice delivers practical and reliable information on dairy cow housing and husbandry to dairy farmers worldwide, and to their advisers and suppliers. Our aim is to maximise the health and welfare of animal and man alike while guaranteeing the cost-effective production of top-quality food products.

 

We are a progressive and leading knowledge-based organisation in our fields of interest. Besides training and advising dairy men and farm workers, we just as often train and support advisers and help them to further develop their services and products.

 

Our team of vets and (agricultural) engineers guarantee top quality: excellent information, directly applicable in practice, attractively presented.

 

Webové stránky
 

Zámoraví a.s.

Společnost Zámoraví,a.s. byla založena v roce 1996 zápisem do obchodního rejstříku v Brně dne 4.10.1996.

 

Předmětem činnosti je :

  • Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Kovářství
  • Zámečnictví
  • Opravy silničních vozidel
  • Výroba elektřiny
Webové stránky
 

Svaz soukromých chovatelů koní

Svaz soukromých chovatelů koní z. s. (SSCHK) je zapsaný spolek jehož cílem je hájit oprávněné zájmy a práva chovatelů koní a dalších subjektů a organizací, které se podílí na aktivitách souvisejících s využíváním koní. V rámci toho se SSCHK snaží působit na orgány a organizace podílejících se na zlepšování podmínek ovlivňujících podmínky pro chov a užití koní, spolupracuje s evropskými a mezinárodními organizacemi příbuzných oborů a spolupracuje na tvorbě právních předpisů zaměřených na oblast chovu a užití koní. SSCHK se rovněž snaží vyvíjet různé vzdělávací aktivity. 

Webové stránky
 

Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady

Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, p.o. je školou státní. Má dlouhou tradici, byla založena již roku 1919. Vždy si kladla za cíl vychovávat mladé, ve svém oboru nadšené odborníky, kteří nebudou mít problém v uplatnění na trhu práce.

SZeŠ a SOŠ Poděbrady nabízí čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou ve čtyřech rozdílných studijních oborech. Studijní obor AGROPODNIKÁNÍ (41-41-M/01) má na naší škole nejdelší tradici. Vyučuje se zde vše, co souvisí se zemědělstvím nebo na zemědělství navazuje. Důležitým předmětem tohoto oboru je praxe. Jako jedna z mála středních škol má k dispozici funkční školní statek nedaleko areálu školy. Obor se drží tradičního, široce koncipovaného zemědělského zaměření, záměrně se vyhýbá úzké specializaci.
Studijní obor VETERINÁŘSTVÍ (43-41-M/01) vychází z požadavků uchazečů o studium a poptávky trhu po absolventech. Vynikající zázemí školního hospodářství a školního statku, doplněné o nově vybavenou chemickou laboratoř a multimediální přírodovědnou laboratoř poskytuje velmi dobré podmínky pro vzdělávání v tomto oboru. Praxe žáků je realizována na školním hospodářství , na školním statku a ve spolupracujících chovatelských a veterinárních zařízeních.
Studijní obor VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (68-43-M/01) je široce koncipovaný administrativní obor, rovněž obsahující odbornou praxi. Cílem je připravit naše absolventy na práci v administrativě, státní správě a samosprávě.
Studijní obor PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM (78-42-M/05) je koncipován jako čtyřletá příprava na další studium na vysokých nebo vyšších odborných školách, především přírodovědného směru.


Webové stránky
 

Sdružení PIAFA

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

 

Webové stránky
 

JAVORNÍK-CZ s.r.o.

Společnost JAVORNÍK – CZ s.r.o. zahájila svou činnost v roce 1996, kdy vznikla transformací bývalého zemědělského družstva. Zabývá se především zemědělskou prvovýrobou, která je vykonávána ekologickým způsobem. Nahrává tomu i fakt, že se společnost nachází v podhorské oblasti Bílých Karpat na hranicích se Slovenskou republikou. Celková obhospodařovaná výměra zemědělské půdy je využívána především pro ekologický chov skotu, produkci sena a výrobu krmných směsí. Orná půda se využívá k pěstování obilnin a dalších kulturních plodin pro vlastní potřebu i jako tržní plodiny, které jsou dále zpracovávány na bioprodukty.

 

Mimo zemědělskou výrobu společnost provozuje vlastní pekárnu, poskytuje služby v rámci cestovního ruchu ve svém rekreačním zařízení, včetně poskytování rehabilitačních služeb. Dále provozuje malou prádelnu, zabývá se výrobou sirných knotů a svící pro vinaře a včelaře. Firma připravuje provoz malé mlékárny pro zpracování vlastní produkce bio-mléka - měsíc červenec 2015. Nabídku všech středisek společnosti naleznete na těchto webových stránkách. 

Webové stránky
 

Jan Bláha

Line Free Collection je styl života. Jezděte na koni bez provazu, ohlávky, udidla, nákrčáku, atd... , nebo mějte svého koně vedle sebe úplně volného! Jistě že to jde .... jednou :-) To ale není cíl. V tomto stylu pochopíte, jak učit svého koně bez těchto pomůcek a navíc ještě vše v lehkosti, kulatosti a rovnováze. To je cíl, výzva a krása. Samozřejmě, že na začátku začnete s provazem v ruce, ale jak se budete postupně zlepšovat, získáte více citu, zjistíte jaké to je a pak můžete svého koně učit bez použití těchto pomůcek. To je samozřejmě pro lidi, kteří opravdu, opravdu chtějí. Kteří mají vysokou cílevědomost a jsou schopni překonávat překážky a chyby. Na konci této cesty najdete harmonii jako v tanci.

 

Cílem těchto stránek je pomoci vám na této cestě!

 

Honza & jeho team

 

Webové stránky
 

AGROSERVIS 1. zemědělská a.s. Višňové

Společnost AGROSERVIS TRADING, a.s. byla založena v roce 1997 a je silným, ekonomicky stabilním subjektem a je majetkově propojena se členy skupiny (viz. níže). Společnost poskytuje veškerý zemědělský servis pro zemědělské společnostmi ve své skupině i mimo ni, a to v okresech Znojmo, Brno-venkov, Břeclav. Výměra skupinou obhospodařované půdy činí 15 500 ha. 

Webové stránky