SCHAUMASIL-program: Konzervace obilovin pomocí organických kyselin


Konzervace a hygiena krmiv mají pro výživu zvířat velký význam. Ošetření pomocí kyselin je osvědčený způsob pro zabránění rozvoje plísní a bakterií v krmných směsích, ve vlhkém obilí a v CCM. Další výhody spočívají ve zlepšení užitkovosti zvířat a ve velmi nízkých fixních nákladech při vysoké účinnosti - i v porovnání s ostatními metodami konzervace, jako je sušení na zakázku nebo sušení ve vlastním podniku.

 

 

Konzervace pomocí výrobků SCHAUMASIL snižuje nebezpečí napadení bakteriemi, plísněmi a kvasinkami až pod hranici průkazných hodnot. Sklizená hmota zůstává po dlouhou dobu beze změn, výživná hodnota a hygienický stav jsou po celou dobu skladování stabilní (viz tabulka „Účinky“).

 

  

Lepší výsledky užitkovosti

 

Obilí konzervované pomocí SCHAUMASIL optimalizuje zkrmování: Chutnost, stimulace trávicích enzymů, antimikrobiální efekt a energetické zhodnocení použitých kyselin má za následek významné zvýšení užitkovosti. Dokládají to výsledky pokusu od Stalljohanna (viz tabulka „Užitkovost v odchovu“).

 

 

Vysoká účinnost

 

Konzervace se SCHAUMASIL je při výkonu konzervační linky 30 až 50 t obilí za hodinu extrémně účinná v porovnání s vlastním sušením v podniku při výkonu 2 až 4 t za hodinu. Takto lze sklizené obilí - i s vlhčími partiemi - uvést rychle do stabilního stavu pro skladování.

 

 

Nízký podíl fixních nákladů

 

Při pohledu na strukturu nákladů a nutné investice představuje konzervace se SCHAUMASIL další výhody. Již za částku cca 50 000 Kč (jen dávkovač) až 150 000 Kč (včetně šnekového dopravníku) jsou zajištěny technické předpoklady pro tento vysoce účinný způsob uchování obilovin. Pro domácí sušení musí být podle požadovaného výkonu investováno 600 000 až 1 500 000 Kč. Tyto částky zatíží konzervaci obilovin relativně vysokou měrou (viz graf "Náklady")

 

 

Varianty výrobků pro různé požadavky

 

SCHAUMASIL-program nabízí výběr tekutých i granulovaných produktů pro různé situace. Přehled najdete v oddělení výrobků.

 

 

Účinky SCHAUMASIL


 

 účinné látky
 • vysoký podíl organických kyselin
 kde
 • v krmivu
 • omezené působení v žaludečním a střevním traktu
 jak
 • konzervace krmiva
 • snížení obsahu mikroorganismů
 • dostatečný účinek i při pH-hodnotě okolo 5
  jakým způsobem
 • zabránění ztrátám živin v krmivu
 • snižování aktivity enzymů
 • zamezení tvorby mykotoxinů
 • menší zatížení zvířat v důsledku přítomnosti nižšího počtu patogenních zárodků v krmivu
  kdy
 •  okamžitě a trvale během celé doby skladování
ekonomická výhoda
 • nižší náklady na konzervaci
 • optimální hygiena krmiv - čerstvé obilí během celé doby skladování
 • velmi malý podíl fixních nákladů na konzervační techniku

Užitkovost v odchovu selat při zkrmování konzervovaného obilí


 

 skupina
"čerstvé obilí"

 skupina "obilí konzervované kyselinami"

 skupina
"sušené obilí"

 počet ustájených zvířat

 79

 79

 79

 počet hodnocených zvířat

 78

 77

 79

 hmotnost při narození, kg

 1,54

 1,57

 1,53

 hmotnost při odstavu, kg

 8,14

 8,14

 8,15

 hmotnost na konci pokusu, kg

 26,05

 28,16

 26,14

 trvání pokusu, počet dní

 47

 47

 47

 příjem krmiva na zvíře a den, g

 667

 749

679

 celkový denní přírůstek, g

 378

 421

380 

 konverze krmiva, 1:

 1,77

 1,78

1,79 

 

 

 

 

 

zdroj: Stalljohann (SUS 3/2008)

Porovnání nákladů na konzervaciPorovnání nákladů na konzervaci obilí
 

K výrobkům

Konservierungssäuren für Getreide