Nejnovější zprávy SCHAUMANN ČR s.r.o. rok 2020

Netradiční využití ozimé směsky – čtyři seče

Po dvou suchých letech 2018/19 scházelo na potřebu bilance v ZS Dubné a.s. 2 000 tun senáží. Proto se vedení za podpory firmy Schaumann rozhodlo 1.8.2019 nasít na výměře 190 ha ozimou směsku GreenStar Trippel-N. Před zasetím byly plochy pohnojeny digestátem z BPS.

Řešení bylo netradiční, obvykle se ozimá směska sklízí na jaře následujícího roku – tedy v květnu 2020, ale ZS potřebovala, pro doplnění bilance objemných krmiv, zajistit krmiva pro 800 dojnic ještě v roce 2019.

Vývoj směsky od seče k seči byl velmi zajímavý, v první podzimní seči byla zastoupena vikev setá a jílek mnohokvětý, v druhé seči se výrazně projevil jetel inkarnát a jílek mnohokvětý. V třetí seči byl již samotný jílek mnohokvětý. Čtvrtá seč proběhla v srpnu bez předchozího hnojení porostu. Posečená hmota byla usušená na seno. Podle vyjádření předsedy ZS se investice do původně ozimé směsky GreenStar Trippel-N vyplatila.


Tipy pro úspěšné silážování kukuřice

Úspěšná výroba mléka se neobejde bez kvalitních objemných krmiv. Kvalita siláží zde sehrává rozhodující roli. Z následujícího textu získáte přehled o všech důležitých faktorech managementu, které musí být při výrobě živinově hodnotných siláží zohledněny.


Získejte více z krmiva pro telata

Optimální zásobení bílkovinami je důležitým základem pro růst telat. Rostlinné bílkoviny v krmivu sehrávají v odchovu telat rozhodující roli. Ceravital XP je inovativní účinná látka, která zlepšuje využitelnost proteinu v krmivu pro telata a zvyšuje denní přírůstky v odchovu.

Ceravital XP je obsažen v minerálním krmivu Kalvicin. Výhody Ceravital XP mohou být využity flexibilně v každém systému výživy.


Jemnolistá kostřava rákosovitá multitalent mezi krmnými travami

Klimatické změny dále mění požadavky na travní směsi. GreenStar Struktur s jemnolistou kostřavou rákosovitou dodává i v extrémních letech nejlepší kvalitu krmiv a stabilní výnosy.

Dlouholeté pokusy s pěstováním travních směsí dokládají, že směs GreenStar Struktur (travní směs s 85 % jemnolisté kostřavy rákosovité) dosahovala v 7-letém průměru nejvyšší výnosy sušiny. Především v extrémně
suchých letech 2018 a 2019 směsi s jemnolistou kostřavou rákosovitou dalece předčily směsi s jílkem.


Doplnit chybějící krmivo a ušetřit za nákup

Nepříznivé podmínky roku 2019 zapříčinily, že zásoby krmiv jsou na mnoha místech velmi malé. V mnoha regionech používají zemědělci pro plánování krmiv jen „výhled“. Rychle rostoucí travní směsi doplňují nedostatek krmiv a vysoce kvalitní travní siláže pomohou snížit nákupy krmiv.

  • GreenStar AF1 tetra – s listovým typem k vyšším výnosům
  • GreenStar Trippel-N – vysoce hodnotné objemné krmivo, splňuje požadavky greeningu

Bezpečná konzervace obilovin pomocí efektivní kombinace kyselin

Zkrmování hygienicky nezávadného obilí je základním předpokladem pro vysokou užitkovost. Konzervace obilovin bezprostředně po žních je opatření, z něhož může podnik orientovaný na úspěch profitovat.

Schaumasil Extra spolehlivě zabraňuje pomocí neodpufrované směsi organických kyselin rozvoji kvasinek a plísní v uskladněném obilí, CCM a zrnové kukuřici. Především ekologicky hospodařícím podnikům nabízí možnost uskladnit vlastní obilí hygienicky bezpečně a beze ztrát.


Stabilní mléčná užitkovost i při tepelném stresu

Již při teplotách kolem 20°C nastupuje u dojnic tepelný stres. Následkem je nižší mléčná užitkovost, nižší obsah mléčných složek, zhoršení plodnosti a také zdravotního stavu paznehtů a vemene. Dojnice je potřeba cíleně podpořit správným výběrem komponentů v krmné dávce.

  • Zabránit druhotnému zahřívání
  • Stabilizovat pH-hodnotu krve a bachoru
  • Zlepšit stravitelnost
  • Somatické buňky pod kontrolou
  • Zabezpečit zásobení energií

Potlačit patogenní kmeny, stimulovat imunitní odolnost

Úspěšné probiotikum (doplněk krmiva s živými mikroorganismy) pro odstavená selata se vyznačuje tím, že dlouhodobě podporuje procesy ve střevním traktu. To znamená, že použití probiotika se neprojeví výrazným efektem ze dne na den, nýbrž dojde ve střednědobé lhůtě ke stabilizaci mikroflóry, a tím je dosaženo také zdraví zvířat.

 

Zatímco Bonvital podporuje kojená selata přes výživu prasnice, Cerabac působí na zdraví ve střevě pomocí podpory
důležitých skupin bakterií a ovlivňuje vytváření stabilní střevní flóry v týdnech po odstavu.


S prapůvodní silou moře

Existuje 400 000 různých druhů řas. Mnohé z nich jsou skutečné zázračné rostliny. Kombinace různých účinných látek podporuje střevo na mnoha úrovních. Základem nové Schaumann-účinné látky Ceragel je hnědá řasa, chaluha – Ascophyllum nodosum.

Na základě speciálních vlastností a zjištěných dobrých výsledků lze vyvodit, že produkt Ceragel doplňuje výživu prasat velmi efektivně. Lepší zdravotní stav zvířat tak umožňuje lépe využít geneticky daný růstový potenciál.


Kontaktní osoba

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D.

 

Odborné informace v

oblasti skot, koně a silážování

Tel. + 420 602 443 094