Stáj Rozárka v roce 2019

Rok plný událostí… smutných… radostných i plných nadějí

Rok 2019 byl pro Stáj Rozárku plný událostí, jak smutných, tak i příznivých. Začneme nejprve těmi smutnými, aby na konci byl prostor pro radost a potěšení. V letošním roce nám „odešla“ naše malá, čtyřnohá "zakladatelka“, kamarádka a maskot, shetlandská ponička Rozárka. V průkaze neměla přesný datum narození, ale podle veterinářů jí bylo kolem 33 let. Milovala děti – čím menší, tím lepší. Naučila základům jezdectví mnoho malých jezdců. Rozárku děti měly často jako psíka na vodítku, nikdy se nám nestalo, že by s dětmi někam „odešla“. Čistily ji, zaplétaly a ona trpělivě držela. Díky dlouhé hřívě pod plece, rousům a hustému ohonu jsme jí říkali malý Fríský kůň. Rozárka u nás byla od roku 2004.

 

Rozárkou to tenkrát všechno začalo, ale rozhodně nekončí a její odkaz budeme nadále předávat dál…

 

Nemůžeme vynechat ještě jednu smutnou událost a to úmrtí našeho dvacetiletého koně Arkáda, který byl hlavním pilířem v hipoterapiích pro uživatele služeb z ústavů soc. služeb a velikým pomocníkem při všech akcích pro veřejnost. Byl to první velký kůň, se kterým začínal závodit náš úspěšný paradrezurní jezdec Lukáš Hnát. Arkádo naučil základům jezdectví mnoho našich členů, byl velmi oblíbený pro svou klidnou a vyrovnanou povahu. Arkádo zemřel na naší pastvině při velké letní bouřce.

 

Po těchto smutných událostech jsme i tak museli pokračovat dál a věnovat se našemu poslání, kterým je pomoc  při začleňování hendikepovaných osob do běžného života. Pomocí hipoterapie jim pomáháme s jejich zdravotními obtížemi a povzbuzujeme je a motivujeme při paradrezuře. Všem zájemcům, i z řad veřejnosti, dáváme možnost strávit nejeden den v klidném a příjemném prostředí venkova mezi našimi zvířecími kamarády.

V loňském roce jsme zvládli uspořádat tři týdenní prázdninové koňské družiny a dvě víkendové koňské družiny. Kromě letních prázdnin nás po celou sezonu měli možnost každou středu navštívit děti z mateřských a základních škol a dospělí z ústavů soc. péče regionu. Pravidelně dvakrát v týdnu probíhaly individuální hipoterapie a k tomu jsme uspořádali dva víkendy intenzivní hipoterapie. Na jaře a na podzim byl otevřen jednou týdně kroužek „MiniKoniny s Rozárkou“ pro nejmenší děti. Z řad veřejnosti byl velký zájem o kondiční a rekreační procházky do přírody na koni s vodičem. Musíme říci, že jsme loňský rok zvládli velmi dobře, protože ohlasy na naši práci byly velice příznivé a pochvalné.

 

V průběhu roku jsme zvládli pomocí projektu „Oprava pískové jízdárny“ zrenovovat pískový povrch přidáním speciální geotextilie. Původní, již nevhodné ohrazení jízdárny, jsme nahradili vkusnou dřevěnou a bezpečnou ohradou. Vše proběhlo za podpory Středočeského kraje.

 

Pro kavaletovou a lehkou skokovou práci našich koní jsme zakoupili nové kavalety, břevna a stojany. Toto vybavení slouží zároveň pro hry a soutěže našich dětí s koňmi při příměstských táborech.

Ke konci sezóny jsme pořídili nového koně, Irského coba, jménem Cooks Snitch. Snyče jsme zakoupili především kvůli jeho krásnému kroku, dobré práci hřbetu a úžasné povaze. Přestože je desetiletý, čeká nás s ním poměrně dost práce a učení, protože chodil pouze v terénu s nezkušeným jezdcem a nezná klasickou jízdárenskou práci. Je ale velmi ochotný, takže doufáme, že ho zvládneme naučit základům práce na jízdárně a cílevědomou pravidelnou přípravou mu posílíme hřbet, aby byl vhodný pro provoz hipoterapie. Tato práce je velmi zdlouhavá, koně se začleňují do práce s pacienty postupně, aby získali potřebné zkušenosti a důvěru v člověka, který s nimi pracuje.

 

Ještě nesmíme zapomenout a napsat pár řádků o paradrezúře. Naše nová paradrezurní jezdkyně Terezka Dubcová, o které jsme psali v minulém článku, s námi po celý minulý rok pilně trénovala. Z přípravy na lonži postoupila k samostatnému ježdění a práci na jízdárně s Erinem. Terezka se vzhledem k hromadě chyb, se kterými přišla, opravdu hodně posunula. Samozřejmě jsou stále viditelné, ale Terezka horlivě pracuje na tom, aby se jich zbavila a posunula se zase o kus dál. Za odměnu vyrazila na konci roku 2019 na své dvoje první závody na velkém koni a zvládla poměřit své síly i mezi zdravými při hobby soutěžích v drezuře. V hobby drezurní úloze Z1 v Kněžičkách u Chlumce nad Cidlinou se umístila na skvělém prvním místě s 61,417%! Ve stáji Ronex v Podolánce získala první příčku v hobby drezurách Z1 s 65,882% a v paradrezuře, která se zde nehodnotila na umístění, Terezka získala 69,146%. Roční práce se vyplatila a Terezka jde s nadšením dál.

 

Na konci prosince jsme kvůli hale (kterou Stáj Rozárka nemá k dispozici) Erina na 3 měsíce přesunuli do soukromé stáje v Býchorech u Kolína, kde se přes zimu bude s Terezkou pilně připravovat na letošní sezónu 2020. Oba musí natrénovat nové paradrezurní úlohy, které Terezka bude jezdit na závodech a sestavit drezúrní úlohu na hudbu = Freestyle.

 

Věříme, že letošní rok 2020 bude pro Rozárku o něco veselejší, než ten předchozí a že bude úspěšný ne jen po stránce sportovní.

 

Lenka Procházková
za Stáj Rozárka, z. s.
 
Celý článek včetně doprovodných fotografií si můžete stáhnout zde

Váš partner

SCHAUMANN ČR s.r.o.

Tel: +420 383 339 110
Fax: +420 383 339 111