Haus Riswick představuje nové výsledky pokusů v konzervaci CCM

Biologický silážní přípravek BONSILAGE CCM při porovnání s chemickým způsobem konzervace přesvědčil


Náklady na ošetření pomocí BONSILAGE CCM

Konzervace CCM se většinou provádí pomocí přípravků na bázi kyseliny propionové. Bonsilage CCM je možno použít jako absolutně účinnou, hospodárnou a přitom nekorozivní alternativu, potvrzují to výsledky pokusů v Haus Riswick.

 

 

 

Na podzim 2011 prezentoval Dr. Klaus Hünting (Haus Riswick) výsledky právě ukončeného pokusu z oblasti konzervace CCM.

 

Průběh pokusu

 

Čerstvě našrotovaná CCM-hmota (cca 69 % sušiny) byla konzervována pomocí různých směsí kyselin a přípravku Bonsilage CCM (jediná biologická varianta).

 

  • Varinanta A: směs kyseliny propionové a mravenčí (5 l/t, cca 6 € na tunu silážované hmoty)
  • Varinanta B: směs kyseliny mravenčí, lignosulfonové a propionové (4 kg/t, cca 4,60 € na tunu silážované hmoty)
  • Varinanta C: směs benzoanu sodného a propionanu sodného (4 l/t, cca 5 € na tunu silážované hmoty)
  • BONSILAGE CCM (1 g/t, od 1,20 € na tunu silážované hmoty)

 Všechny zakonzervované varianty (v laboratorním měřítku) byly uskladněny po dobu 90 dní (graf 1a a 1b).

 

Vyhodnocení zastoupení kvasných kyselin


Z grafu 1a je patrné, že při použití směsi se silným konzervačním účinkem (kyselina propionová) dochází k mírné inhibici přeměny rostlinných cukrů na kvasné kyseliny. Projevuje se rovněž účinek L.buchneri v Bonsilage CCM, protože podíl kyseliny octové ve srovnání s ostatními variantami je téměř dvojnásobný. Celkově je rostlinný cukr nejefektivněji přeměněn při použití Bonsilage CCM, což se odráží v nejvyšším množství kvasných kyselin a alkoholu.

 

Vyhodnocení aerobní stability 

 

Všechny použité konzervační produkty přesvědčují ohledně doby aerobní stability (graf 1b), která byla ve srovnání s neošetřenou variantou zdvojnásobena. Mezi Bonsilage CCM a kyselinovými variantami konzervace nebyl zjištěn rozdíl v účinnosti na aerobní stabilitu. Byl tak potvrzen potenciál Bonsilage-výrobků, zde Bonsilage CCM.

 

Užitkovost a hospodárnost přesvědčuje

 
Použití Bonsilage CCM nabízí mnoho výhod. Kromě vynikající chutnosti, stravitelnosti a již zmiňovaného zlepšení aerobní stability (DLG-známka kvality 2) nabízí výhodný poměr cena-užitek.

 

Náklady na ošetření silážované hmoty pomocí kyselin se běžně pohybují mezi 4 a 6 €/ 1 t, přičemž ošetření pomocí Bonsilage CCM, v závislosti na odebraném množství, představuje jen cca 1/4 až 1/3 nákladů na 1 t silážované hmoty (graf 2). Správné použití Bonsilage CCM znamená: hmotu CCM s obsahem sušiny do 65 % a dodržení skladování minimálně 2 lépe 3 měsíce.


Výsledky konzervačního pokusu, Haus Riswick 2011

Kontaktní osoba

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D.

 

Odborné informace v

oblasti skot, koně a silážování

Tel. + 420 602 443 094