Výsledky výzkumu - prasata

Pokus s CERAVITAL potvrzuje zvýšení užitkovosti v počáteční fázi odchovu selat

Aktuální pokus ve Výukovém a pokusném centru Futterkamp (Šlesvicko-Holštýnsko) dokládá potenciál užitkovosti nového doplňkového krmiva CERAVITAL v odchovu selat.

 

 

Monoglyceridy - mastné kyseliny se zvláštním účinkem

Monoglyceridy (MCM) jsou dalším článkem vývoje osvědčených mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem (MCFA). Dosahují ještě významnějšího účinku při inhibici růstu bakterií ve střevě a stabilizují užitkovost a zdraví zvířat.

Zvýšení užitkovosti s SCHAUMALAC PROTECT potvrzeno

Pokus ve výukovém a pokusném centru Futterkamp potvrzuje významný potenciál MCFA v odchovu selat. Lze realizovat i zvýšení užitkovosti s vysokou úrovní.

Účinek MCFA na parametry užitkovosti v odchovu selat

Použití volných mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem (MCFA) je nákladově příznivé, na budoucnost orientované řešení pro stabilizaci účinnosti krmiva pro selata. Pozitivní výsledky z praxe byly potvrzeny v exaktním pokusu v odchovu selat.