Trvalé travní porosty


Proklikem na jednotlivé kategorie produktů získáte podrobnější informace o osivech vhodných pro konkrétní situaci. 

Přísev

GreenStar Nachsaat WEST/OST


Přísev trvalých travních porostů s intenzivním využití

Greenstar Nachsaat Süd


Přísev trvalých travních porostů s intenzivním využitím a podílem jetele