Silážní kukuřice pro bioplyn

Nové výsledky s konzervantem SILASIL ENERGY

Výroba dobře zakonzervované, před zkažením do značné míry ochráněné siláže, vyžaduje zvláštní péči již při sklizni. Důležitou roli vedle vysokého obsahu energie ve sklízeném materiálu hraje také výskyt specifických škodlivých organizmů, jako jsou plísně a kvasinky, Acetobacter nebo také Klostridie. 


Konzervace CCM

CCM chemicky konzervant - pH-neutrální a vysoce účinný proti kvasinkám a plísním

Podniky, které vyrábí CCM-siláže o sušině vyšší než 65 % a otevírají silo již po krátké době skladování, používaly v minulosti ke konzervaci směs kyselin s obsahem kyseliny propionové. Mnohem šetrnější vůči strojům a zcela bez nebezpečí pro člověka je ovšem SiloStar Liquid. SiloStar Liquid je pH-neutrální, tekutá směs složená ze solí kyselin – benzoanu sodného a dvojoctanu sodného.


Silážování kukuřice

Zkušenosti z praktických podniků ukazují, že existuje velký prostor pro zlepšení hygienické kvality kukuřičných siláží.

V praxi ovšem vznikají ztráty kukuřičných siláží během silážního procesu (anaerobní ztráty) jen velmi minimálně.
Skutečné problémy začínají po otevření sila. Případy druhotného zahřívání a tvorba plísní v průběhu roku v mnoha podnicích narůstají.


SCHAUMANN-lizy na pastvě i ve stáji

Schaumann-lizy jsou praktickým doplňkem pro konvenční i ekologické hospodaření.
Kombinace vybraných surovin, vysoká využitelnost vitamínů, výborná chutnost a maximální stabilita při deštivém počasí vhodně zabezpečují potřeby zvířat na pastvě.


Nejlepší strategie proti tepelnému stresu

Co pomáhá proti tepelnému stresu?

Tepelný stres je v letních měsících pro dojnice velkou výzvou. Existují účinné strategie, které pomáhají předcházet poruchám užitkovosti následkem tepelného stresu. Vysoce účinné doplňky s obsahem chráněného tuku, živých kvasinek a pufrujících látek

nedají tepelnému stresu žádnou šanci. Komponenty se stabilizačním účinkem a vlivem na tvorbu glukózy chrání krávu i krmivo.

 

 

 


SCHAUMACID – krmné kyseliny

Inhibice patogenních mikroorganismů biologickou cestou! 

Nejvyšší užitkovost v chovu prasat lze dosáhnout pouze za optimálních hygienických podmínek. Pro jednotlivé způsoby a stupně
výroby je cílené použití vhodných směsí kyselin nevyhnutelné. Specifické směsi organických kyselin z SchaumaCid-programu
stabilizují krmivo a současně také mikroflóru v zažívacím traktu prasat. Patogenní kmeny jsou potlačovány biologickou cestou a zároveň dochází k podpoře užitkovosti zvířat.


Krmné tuky chráněné v bachoru pro efektivní výživu dojnic

Schaumann Energy zajišťuje zásobení energií a je účinnou alternativou krmných dávek s vysokým zastoupením jádra.

 Díky zkrmování Schaumann Energy využijí vysokoužitkové dojnice energii celkové krmné dávky podstatně efektivněji, trvale je podpořena plodnost. Dlouhodobě je možné docílit stabilní mléčné užitkovosti pouze touto cestou, především s ohledem na vysokou celoživotní užitkovost.


Aminotrace ve výživě prasat

Stopové prvky pro vyšší užitkovost

Producenti prasat mohou dnes na trhu obstát pouze při vysoké užitkovosti zvířat. Toto platí stále více v čase tvrdé konkurence a přísných hospodářských podmínek. Vyšší užitkovost z krmiva přinášejí lépe využitelné stopové prvky.


Odchovat telata odolná proti zimě

Správně se vyzbrojit na studené roční období! V zimě onemocní telata častěji než v létě.

Hlavní příčinou ovšem není chlad, ale nedostatečná výživa. Telata jsou náchylnější vůči nepříznivým vlivům. 

S odpovídající výživou klesá výskyt onemocnění a úmrtnost, telata ve zdraví přežijí zimu – to je základ vysokoužitkového stáda mléčného skotu. Kromě správné úrovně výživy se nesmí zapomínat zajistit telatům vhodné mikroklima, zabránit průvanu