Jak se rozhodnout, když je nutné sklidit porosty kukuřice dříve


Kukuřice poškozená suchem

Během kvetení kukuřice jsou pro oplodnění a rozvoj zrna potřebné dostatečné srážky. V letošním roce je však v některých oblastech výrazný nedostatek srážek. Mnoho kukuřičných porostů se proto nachází ve stresu ze sucha. Takové porosty jsou často bez palic a vykazují vysoké obsahy cukrů. Kukuřičné porosty, které mají listy zelené mohou ještě po srážkách zregenerovat, je ovšem nezbytné zohlednit zatížení rostlinné hmoty fusariemi.

 

Pokud je to nutné, měla by být kukuřice co nejdříve sklizena. Velmi důležité je přitom správné posouzení porostu, abychom zbytečně neztratili výnos. SCHAUMANN nabízí tipy, jak určit vhodný termín sklizně:

 

Určení sušiny pomocí zkoušky rozetřením

 

Zkouška rozetřením pomáhá určit obsah sušiny v rostlině. Cca 25 cm nad zemí se odebere vzorek kukuřičného stonku a nařeže se. Následně se rozetře dřeň stonku a posoudí vytékání rostlinné šťávy:

 

  • rostlinná šťáva vytéká: obsah sušiny je cca 20 %
  • tvoří se bublinková pěna: obsah sušiny je cca 25 %
  • pěna se netvoří: obsah sušiny je vyšší než 27 %

 

Podle počasí a stresu ze sucha se obsah sušiny zvyšuje o cca 2-4 %. U poškozených porostů může být toto zvýšení obsahu sušiny ještě výrazně vyšší.

 

 

Posouzení spodního patra listů kukuřičné rostliny

 

Pokud jsou již spodní listy kukuřičné rostliny uschlé, je týdenní zvýšení obsahu sušiny vyšší než 2-4 %. Čím více listů je uschlých, tím méně má rostlina k dispozici asimilačních ploch.

 

Déšť by v tomto případě způsobil zhoršení vlastností pro silážování, protože uschlé části rostlin by rychle osídlily fusarie a kvasinky. Z tohoto důvody by se takové porosty neměly sekat příliš nízko u země.

 

Pokud jsou listy postiženy suchem tak, že jsou srolované, je přeměna živin výrazně omezena. Porosty bez palic nebo s malým počtem palic, by měly být sklizeny nejpozději při zaschnutí 40 - 45 % rostlin.

 

 

Silážování "nouzově" zralého kukuřičného porostu

 

Výzvou v silážování kukuřice postižené stresem ze sucha je konflikt mezi uschlými listy (zhoršení udusání hmoty) a příliš nízkou sušinou zbytkové rostliny (tvorba silážních šťav pod 27 % sušiny). Důležitá je délka řezanky 6-8 mm a výška vrstvy dusané hmoty 15 cm.

 

Z důvodu vysoké koncentrace škodlivých mikroorganismů je použití silážního přípravku velmi naléhavé, abychom zabezpečili aerobně stabilní siláž. Pokud je obsah sušiny nižší než 27 %, měl by být použit přípravek BONSILAGE MAIS. U vyšších sušin je vhodné použít přípravek BONSILAGE SPEED M nebo BONSILAGE FIT M. S ohledem na očekávaný nedostatek krmiv se doporučuje BONSILAGE SPEED M, protože pak lze silo opětovně otevřít již po 14 dnech zrání.

Kontaktní osoba

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D.

 

Odborné informace v

oblasti skot, koně a silážování

Tel. + 420 602 443 094

Kontakt

SCHAUMANN ČR

Tel: +420 383 339 110

Fax: +420 383 339 111