GREENSTAR H-PLUS má jako dvouletá meziplodina vynikající vlastnosti


Rozdílná rychlost klíčení

Směs GREENSTAR H-PLUS byla speciálně vyvinuta, protože vykazuje rychlé klíčení a vzcházení i při pozdním výsevu na podzim. Mimo jiné je směs schopná podávat na jaře nadprůměrnou kvalitu i výnosy. V případě slabé sklizně kukuřice tak lze zabezpečit rezervu krmiv. Kromě toho travní porost využije zbytkový dusík a zabrání se tak jeho vymývání.

 

 

 

 

Klíčení při nízkých teplotách půdy a krátká světelná fáze

 

GREENSTAR H-PLUS je specifická směs trav. Odrůdy jílku mnohokvětého a jílku mnohokvětého jednoletého byly vybrány z důvodu jejich snášenlivosti nižších půdních teplot a kratší podzimní světelné fáze. Tím je zajištěno vzcházení porostu i po sklizni kukuřice, kdy už teploty půdy klesají. Obrázek ukazuje, že vzcházení porostu u běžného jílku mnohokvětého (vlevo)  ve srovnání s GREENSTAR H-PLUS (vpravo) probíhá podstatně pomaleji (pořízení snímku 2 týdny po vysetí koncem října, teplota půdy cca 6 - 8 ºC).

 

Porost má vysokou kvalitu

 

Vysoce hodnotné krmné trávy zabezpečují bohaté výnosy hmoty s velmi vysokou kvalitou (tabulka a obrázek). Etablování mladých rostlin před zimou je základem pro masivní obrůst hmoty v následujícím jaře.

 

Bohatá kořenová hmota dodává organickou hmotu a zabraňuje vymývání

 

Porost GREENSTAR H-PLUS poskytuje velmi bohatou a silnou kořenovou hmotu. Výsledky ze Zemského ústavu pro zemědělství ve Forchheimu (2004) tato slova potvrzují. Graf jasně ukazuje, že krmné trávy výrazně převyšují v tvorbě humusu v hojném míře pěstované žito pro účely zimního ozelenění a produkci krmiva. Výsledkem, který dlouhodobě odlehčuje půdám, je zabránění pronikání dusíku do spodních vod a zabezpečení výnosů následných plodin.

 

Správný výsevek

 

Výsevek GREENSTAR H-PLUS pro účely zeleného hnojení je 20 kg/ha. Pro účely produkce krmiva se doporučuje vysít minimálně 40 kg/ha.

Tabulka: Rozbor siláže z porostu GREENSTAR H-PLUS (Ø2012-2014)

 

výnos sušiny
t/ha
3,1 - 5,2
N-látky g/kg suš. 134 - 166
cukr g/kg suš.
71 - 135
NEL MJ/kg suš.
6,6 - 7,2
NEL výnos na ha
MJ/ha 20.400 - 37.440
výnos NL na ha
kg NL/ha
415,4 - 863,2

 

 

 

Výsev na podzim, využití na jaře, organické hnojivo před výsevem

Graf: Výnos sušiny výhonků a kořenů plodin využívaných pro zelené hnojení


Stanoviště: Zemský ústav pro rostlinnou výrobu Forchheim (2004); půda jílovitopísčitá; předplodina = hrách na zrno; nehnojeno)

Kontakt

SCHAUMANN ČR

Tel: +420 383 339 110

Fax: +420 383 339 111

 

K výrobkům