Semináře - Kukuřice 2018

01.08.2018 - 02.08.2018

Ve velmi horkých dnech 1 a 2 srpna jsme se setkali se zájemci o aktuální informace ke kukuřici.

Právě průběh počasí ovlivnil aktuální stav porostů kukuřic na celém území naší republiky, tomuto tématu se věnovaly hlavní body přenášek a posluchači živě reagovali.

První seminář (1.8.) proběhl ve Věrovanech u Olomouce a druhý den (2.8.) v Chabrovicích u Tábora.

Všichni měli možnost vyslechnout a diskutovat s přednášejícími. 

Velmi nás potěšila návštěva na obou seminářích i když teploty byly tropické.

 

Těšíme se na další setkání.

Váš partner

SCHAUMANN ČR s.r.o.

Tel: +420 383 339 110
Fax: +420 383 339 111