Co se dělo v Rozárce v loňském roce

Ve Stáji Rozárka byla v loňském roce paradrezura v duchu přestávky. Náš paradrezurní jezdec, Lukáš Hnát, se potřeboval více věnovat studiu a tak bohužel nebylo možné intenzivně trénovat a účastnit se závodů. Lukáš ale i tak jezdil jednou týdně s Erinem a to pro své zdraví a kondici. Pohyb koňského hřbetu mu nahrazuje chůzi zdravého člověka a posiluje svalstvo, které díky sezení na invalidním vozíku nepoužívá. Luky tím nevypadl z rehabilitací a i z paradrezury zároveň.


Majitelka, jezdkyně a trenérka Erina, paní Lenka Procházková, k tomu byla vloni v očekávání krásného chlapečka, který se narodil v září. Ale Erin zcela nezahálel a pokračoval v lehčí práci, aby nevyšel z kondice. Na jaře naši stáj oslovila maminka Terezky Dubcové, paradrezurní jezdkyně, zařazené do nejvyšší VI. skupiny, ale prozatím jezdící v nezařazených jezdcích skupinu III. Paní Dubcová požádala, zda by její dcera mohla začít trénovat na Erinovi. Její současný fjordský kůň jí již nemůže dát více ze svých jezdeckých možností. Po zvážení jsme souhlasili a Terezka začala na Erinovi přípravou na budoucí trénink. Jelikož bylo potřeba Terezce vysvětlit pomůcky sedové a porovnat ji v působení na koně, tak až do konce roku jezdila trpělivě na Erinovi jen na lonži a ovládala ho pouze sedem, bez otěží. U hendikepovaných sportovců je velmi důležitá úvodní průprava, vše postupuje o mnoho pomaleji, než u zdravých jezdců. Proto i přechod z menšího koně na teplokrevníka probíhal prakticky celou loňskou sezónu. Terezka má pro letošní rok velké plány, bude pilně trénovat a pokud si s Erinem budou rozumět, alespoň jako do teď, tak je tu i možnost, že se opět vrátí do drezurního obdélníku s novým koněm. Terezka je do ježdění velmi zapálená a proto věříme, že se jí její píle úspěšně zúročí a těšíme se na další úspěchy pradrezúrního jezdce pod hlavičkou Stáje Rozárka.

 

Kromě paradrezúry se věnujeme i rehabilitaci osob se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním.
Hipoterapie u nás probíhali pravidelně 2 dny v týdnu, k tomu jsme na jaře a na podzim uspořádali intenzivní
víkendové setkání. V době letních prázdnin jsme zorganizovali pro děti velmi oblíbený příměstský tábor, vhodný pro ty, kteří chtějí prožít prázdniny na venkově a u koní. Proběhly u nás tři týdenní termíny Koňských družin a pro
velký úspěch i dva podzimní víkendy. V průběhu roku byl otevřen kroužek pro nejmenší „jezdce“ a pravidelná úterní odpoledne, která jsme věnovali zájemcům z řad veřejnosti. Děti se s nadšením chodili pomazlit a svézt na našich koních. Naše organizace dále úzce spolupracuje s řadou neziskových organizací, předškolními i školními zařízeními a s různými zájmovými útvary sdružujícími děti a mládež. Byli jsme vítaným cílem exkurzí a výletů pro školy a školky z okolních obcí.

 

Celý článek včetně fotografií si můžete  prohlédnout na tomto odkazu

Váš partner

SCHAUMANN ČR s.r.o.

Tel: +420 383 339 110
Fax: +420 383 339 111