Mendelova univerzita v Brně

Studenti předmětu Výživa a krmení hospodářských zvířat využili možnosti práce v novém porgamu pro výpočet krmných dávek Taurinut.
Společně s Prof. Zemanem a Ing. Kořínkem se intenzivně věnovali výpočtu i dalším souvisejícím bodům této problematiky.

Váš partner

SCHAUMANN ČR s.r.o.

Tel: +420 383 339 110
Fax: +420 383 339 111