Tři základní pravidla pro podání mleziva


Tři nejdůležitější pravidla pro podání mleziva zní: rychle - v dostatečném množství - ve výborné kvalitě. Kdo tato pravidla dodržuje, dává základ rychlému a zdravému vývoji telat. V následujícím textu tato pravidla blíže vysvětlíme.

 

 

 

 

 

 

Pravidlo 1: Rychlé podání ihned po narození

 

Podojte krávu co nejdříve po otelení. Obsah imunoglobulinů v mléce kontinuálně klesá již od 2 hodin po otelení. Rovněž schopnost absorpce imunoglobulinů ve střevě telat se velmi rychle snižuje. Po 6 hodinách může být přijato jen 50 % protilátek, po méně než jednom dni se "brána" pro příjem imunoglobulinů zcela uzavírá.

Pro dobrou imunizaci by mělo být mlezivo teleti nabídnuto v prvních třech hodinách života.

 

 

Pravidlo 2: Dostatečné množství

 

Platí, že optimální množství mleziva v první dávce by mělo odpovídat 6 % živé hmotnosti telete. To představuje cca 2,5 až 3 litry. První den života by mělo tele přijmout mlezivo v množství cca 12 % své živé hmotnosti. Rovněž platí, že cca 4 až 6 hodin po prvním napití by měla následovat další dávka 2,5 až 3 litry.

 

 

Pravidlo 3: Výborná kvalita

 

Jen zdravé matky mohou teleti poskytnout kvalitní mlezivo. Starší krávy (od 3. laktace, se zdravým vemenem) mají koncentraci imunoglubulinů vyšší než mladší zvířata. Vyplatí se proto mlezivo uchovávat v zásobě. Mlezivo krav, které byly v dostatečném předstihu před otelením očkovány, je upřednostňováno. Kvalita mleziva prvotelek a nakoupených zvířat by měla být zvýšena speciálními doplňky.

 

 

Ověřit kvalitu mleziva krav

 

 

K posouzení obsahu protilátek v mlezivu může být použit hustoměr nebo refraktometr. Práce s hustoměrem je jednoduchá. K měření se ovšem potřebuje relativně větší množství mleziva, teplota musí být cca 20 ºC a hustoměr se může snadno rozbít.

Alternativou je Brix-refraktometr. S tímto lze změřit kvalitu mleziva rychle a jednoduše. Potřebujete jen několik kapek mleziva. Kromě toho je tento způsob měření nezávislý na teplotě. Obsah imunoglobulinů je změřen v Brix-hodnotách a pak přepočítán na g/litr (viz tabulka).

 

Tabulka: Přepočet a hodnocení Brix-hodnot v mlezivu (podle Küenzi, 2016)

 

Brix-hodnota (%) imunoglobuliny G (g/litr) hodnocení
 13 - 19  < 25  nedostatečné
 20 - 21  25 - 49  průměrné
 > 22  > 50  dobré až velmi dobré

 

Kontaktní osoba

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D.

 

Odborné informace v

oblasti skot, koně a silážování

Tel. + 420 602 443 094

K výrobkům

Zu den Kälberprodukten