BONSILAGE ALFA - nový silážní přípravek pro konzervaci vojtěšky, jetele a jetelotrávy

21.03.2013 - BONSILAGE ALFA - nová kombinace bakterií mléčného kvašení


logo BONSILAGE ALFA

SCHAUMANN představuje inovaci pro novou silážní sezónu: BONSILAGE ALFA – nová kombinace bakterií mléčného kvašení, která je určena speciálně pro výrobu vojtěškových, jetelových a jetelotravních siláží.


BONSILAGE ALFA je silážní přípravek pro použití v poměrně širokém rozsahu sušiny hmoty - cca 28 – 45 %. BONSILAGE ALFA je kombinací tří homofermentativních kmenů bakterií mléčného kvašení - Lactobacillus paracasei, L. plantarum, Lactococcus lactis a heterofermentativního kmene bakterií mléčného kvašení Lactobacillus buchneri.

 

L. paracasei i nově povolený kmen L. plantarum mají velmi důležitou vlastnost, štěpí fruktany. Díky tomu vzniká výrazně více cukru, který je k dispozici pro kvašení. Takto je možné garantovat efektivní snížení pH-hodnoty také u těžce silážovatelných plodin jako vojtěška a jetel.

 

Lc. lactis je známý svým přímým inhibičním účinkem na nežádoucí mikroorganismy, např. klostridie nebo enterobakterie.

 

L. buchneri vytváří v průběhu procesu silážování kontrolované množství kyseliny octové a propandiolu, díky tomu jsou siláže lépe ochráněné před druhotným zahříváním.

 

BONSILAGE ALFA byl testován v mnoha praktických podnicích v Německu, České republice a ve Španělsku. Chovatelé dojnic se shodli na tom, že siláže měly vynikající chutnost a vykazovaly lepší aerobní stabilitu po celou dobu – až do krmného žlabu.

 

Další informace získáte u SCHAUMANN-odborného poradce.