Silážní přípravky a hygiena krmiv

Jak se rozhodnout, když je nutné sklidit porosty kukuřice dříve

Z důvodu sucha je mnoho porostů bez palic a zatížených fusariemi. Mnoho zemědělců stojí před rozhodnutím, sklidit kukuřici dříve. SCHAUMANN vám pomůže při posouzení správného termínu sklizně.

Nedostatek objemných krmiv – je nutné provést opatření už nyní!

Extrémním suchem posledních týdnů trpí porosty trav i kukuřice. Výnosy travní porostů výrazně klesají a stejná situace bude i u porostů kukuřice. Plánování krmiv v podnicích musí být z těchto důvodů přehodnoceno.

Fermentační zařízení - bezpečná fermentace tekutého krmení v chovu prasat

 

Kdo chce fermentaci zařadit ve svém podniku do tekutého krmení prasat, má k dispozici různé typy zařízení. Proces fermentace je ovšem principiálně ve všech zařízeních stejný.