Střední zemědělská škola Čáslav

Dne 12.1. 2016 jsme na naší škole v rámci projektu Praxe do škol uvítali návštěvu specialisty na výživu a krmení hospodářských zvířat a zástupce firmy Schaumann ČR s.r.o. pana ing. Dušana Kořínka, Ph.D.
Pan Kořínek k nám zavítal, aby nás seznámil s moderní technologií výpočtu krmné dávky pro dojnice, která je značně jednodušší a efektivnější, nežli zastaralá metoda tužky a papíru. Představil nám program Taurinut, který vyvinula firma Schaumann ČR s.r.o.. Program je dostupný pro každého uživatele s osobním počítačem s přístupem na internet.
Pro žáky byl program Taurinut obrovskou novinkou a dostali šanci si celou aplikaci vyzkoušet za laskavé odborné asistence pana Kořínka. Po dvou hodinách intenzivní práce žáci sestavili vyváženou krmnou dávku pro vlastní stádo 50 kusů dojnic o průměrné denní užitkovosti 38 litrů mléka na celý měsíc! Součástí výpočtu byly i ekonomické ukazatele produkce mléka v závislosti na složení krmné dávky.
Na konci druhé hodiny projektu zbyl i prostor pro dotazy týkající se témat výživy a krmení hospodářských zvířat.
Firmě Schaumann ČR s.r.o. děkujeme za tuto možnost a těšíme se na další spolupráci!

 

Nik Jelínek, třída 3.B

Váš partner

SCHAUMANN ČR s.r.o.

Tel: +420 383 339 110
Fax: +420 383 339 111