Historie společnosti


V roce 1938 našel H.Wilhelm Schaumann cestu, jak z tresčích jater a rybího tuku získat koncentrát vitamínů pro zemědělské účely. Zemědělcům tehdy chyběla vysoce hodnotná krmiva pro zvířata a vedlejších produktů z rybolovu bylo k dispozici dostatek. Mladý podnikatel měl úspěch.

 

V nadcházejících desetiletích se může společnost ohlédnout za pozoruhodnými milníky svého vývoje.

 


"Phosphoral účinkuje výborně!"


H. Wilhelm Schaumann vyvíjí inovativní koncept společnosti:
vlastní vyrobená krmiva a SCHAUMANN-výrobky pro úspěch ve stáji.

 

 

 

 

 

 

 

1938

 • Založení společnosti

 

1948

 • PHOSPHORAL - první krmivo pro odchov selat
 • Založení společnosti DURAG-průmyslová elektronika

"Ne analýza, ale zvíře řekne pravdu!"


Koupen byl statek Hülsenberg a stává se z něj pokusný podnik. Univerzity mají sotva dostatečný počet stájových míst a zvířat, aby mohly provádět praktické pokusy. SCHAUMANN tak má možnost těsně spojit výrobu a výzkum. Výsledky brzy následují.

 

 

 

 

 

 

1950

 • První vydání časopisu "Výživa zvířat" předchůdce "Úspěchu ve stáji".

 

1953

 • Získání statku Hülsenberg, od té doby stálá výstavba pro vybudování SCHAUMANN výzkumného centra HÜLSENBERG

 

1959

 •  Založení SCHAUMANN-poradenské služby pro krmiva

Kroky k moderní živočišné výrobě


Dosahuje se výrazného zvýšení mléčné užitkovosti: SCHAUMANN představuje první volnou stáj s lehacími boxy pro krávy a kříží plemeno holštýnsko-fríské s německým černostrakatým. V následujících letech se SCHAUMANN podílí na vývoji metody získávání SPF-selat pomocí císařského řezu a umělá inseminace se používá pro výstavbu šlechtitelského programu Hülsenbergského prasete. Hülsenbergské rozhovory, interdisciplinární odborné fórum k pokroku v zemědělství, se konají poprvé. Založena je nadace H. Wilhelm Schaumann. Zemědělská veřejnost začíná poznávat SCHAUMANN podle firemních barev a SCHAUMANN-loga. Zákazníci se nyní pravidelně dozvídají informace v časopisu „Úspěch ve stáji".

 

1961

 • Založení společnosti v Rakousku

1964

 • Založení společnosti ve Švýcarsku

1965

 • První Hülsenbergské rozhovory - od té doby se každé dva roky koná vědecké sympozium

1966

 • Založení UNION AGRICOLE HOLDING AG
 • Uvedení do provozu výrobny v Hamburku
 • Výstavba šlechtitelské programu HÜLSENBERGSKÉ PRASE

1967

 • Založení nadace H. Wilhelm Schaumann pro podporu zemědělských věd

1968

 • Vzniká firemní značka "Schaumann přináší úspěch ve stáji"
 • Vychází časopis "Úspěch ve stáji"
 • Vývoj SCHAUMANN-programu pro hygienu

Inovace a růst


Produktivita zemědělství enormě roste. SCHAUMANN výraznou měrou investuje pro budoucí roky: Investice jdou do výrobních závodů v Rakousku a Německu a také do výzkumného centra.

 

 

 

 

 

 

 

1972

 • Zakoupení výrobny krmiv Taufkirchen v Horním Rakousku

1974

 • Výstavba administrativní budovy v Pinnebergu

1979

 • Uvedení do provozu SCHAUMANN-výrobního závodu ve Feuchtwangenu

Výzkum a technika


Technický pokrok urychlil vývoj: Zlepšily se struktury v poradenství a ve výzkumu. Podpora poradenství pomocí počítačů a založení vlastní výzkumné společnosti je vybavení pro nové tisíciletí.

 

 

 

1984

 • Založení ISF SCHAUMANN VÝZKUM

 

1985

 • Získání Hansovní výrobny jadrných krmiv v Hamburku - HAKRA

 

1986

 • SCHAUMANN-odborné poradenství je podpořeno počítačovým programem

 

1989

 • Vývoj komplexu účinných látek BOVIN-S-KOMPLEX do minerálních krmiv pro skot

SCHAUMANN-světová kvalita


Uskutečňuje se certifikace podle všech důležitých programů kvality. PROVITA LE a SCHAUMANN-účinné látky BOVIN-S-KOMPLEX a ASS-CO FERM jsou inovacemi v oblasti výživy skotu. Celosvětově mohou zemědělci díky zastoupením a partnerským společnostem využít naše výrobky. Společnost roste dále.

 

 

 

1993

 • Uvedení do provozu SCHAUMANN-výrobního závodu v Eilslebenu

1994

 • Založení společnosti v České republice - SCHAUMANN ČR s.r.o.
 • Založení společnosti na Slovensku - SCHAUMANN Slovensko
 • Získání Lactosan Starterkulturen GmbH v Rakousku

1995

 • Certifikace EN ISO 9001
 • Vývoj komplexu účinných látek ASS-CO FERM do minerálních krmiv pro skot

1996

 • Představení nové mateřské linie Hülsenbergského prasete "EUROC"

1997

 • Vývoj prvního SCHAUMANN-probiotika PROVITA LE

1998

 • Certifikace EN ISO 9001
 • Certifikace GMP

1999

 • Založení společnosti v Polsku - SCHAUMANN Polska spolka z o.o
 • Vývoj komplexu účinných látek HERBAMIN do minerálních krmiv pro prasata

Mikrobiologie pro zvíře a rostlinu


SCHAUMANN získává náskok díky probiotikům a stává se partnerem v energetice. Kombinace homo- a heterofermentativních kmenů bakterií mléčného kvašení jsou základem jedinečného programu biologických silážních přípravků BONSILAGE určených pro silážování všech druhů objemných krmiv. Vývoj SILASIL ENERGY, prvního silážního přípravku pro energetické rostliny, je oceněn společností DLG jako průkopnická inovace.

 

 

2000

 • Uvedení SCHAUMANN-programu silážních přípravků BONSILAGE/SILASIL na trh
 • Vývoj přírodního komplexu účinných látek HERBALAC pro telata
 • Biocertifikace společností AliconBioCert GmbH pro ekologicky vyráběné potraviny

2001

 • Účast v programu „Otevřené stájové dveře“ v Bavorsku s „A-Futter“ a  v programu Kvalita a jistota GmbH

2003

 • Uvedení SCHAUMANN-probiotika BONVITAL

2004

 • Založení Ligrana GmbH
 • Uvedení programu biologických silážních přípravků SILASIL ENERGY pro silážování energetických rostlin k výrobě bioplynu
 • Založení společnosti SCHAUMANN Maďarsko a SCHAUMANN Francie

2007

 • Založení společnosti Schaumann BioEnergy GmbH v Německu
 • Založení Schaumann BioEnergy GmbH & Co. KG v Rakousku a OOO Schaumann Agri Rusko

2008

 • Stavba bioplynové stanice na statku Hülsenberg

2009

 • Založení společnosti SCHAUMANN Agri d.o.o. v Chorvatsku
 • Založení SCHAUMANN Agri UA na Ukrajině

Budoucnost SCHAUMANN je zelená


Témata jako zachování zdrojů a udržitelnost získávají stále více na důležitosti - mikroekonomicky i globálně. Se založením nových holdingů ENBYCON a BIOTIC SCIENCE manifestuje skupina společností své aktivity v oblasti obnovitelných zdrojů energie a biotechnologií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 • Nový program výrobků pro výkrm býků RINDAMAST
 • Vyčlenění oborů obnovitelných energií a biotechnologií do vlastních holdingových struktur ENBYCON a BIOTIC SCIENCE
 • Založení společnosti SCHAUMANN Rumunsko, SCHAUMANN  Itálie a SCHAUMANN Agri Trading (Šanghai)

2011

 • Vývoj proteinového komponentu CERAVITAL pro zvýšení hodnoty krmiva pro prasata

2012

 • Uvedení na trh organicky vázaných stopových prvků AMINOTRACE z vlastního vývoje a výroby

2013

 • S přestěhováním ISF SCHAUMANN VÝZKUM dochází k rozsáhlým modernizačním opatřením a na statku Hülsenberg se ještě efektivněji koncentruje výzkumná a vývojová činnost

2014

 • Komplex ochrany buněk ZELLPRO se jako inovativní účinná látka používá v programu výrobků pro skot

2015

 • Další rozvoj RZJ-faktoru pro větší růst, zdraví a jistotu v odchovu telat
 • Zařazení účinné látky AKTIMAG do výživy býků ve výkrmu pro vyrovnání zvířat díky cílenému zásobení hořčíkem

2016

 • Rozšíření AMINOTRACE-stopových prvků o AMINOTRACE-lysináty mědi a zinku

2017

 • Nový BONSILAGE-program: BONSILAGE BASIC pro vyšší kvalitu krmiva, BONSILAGE SPEED pro rychlejší konzervaci a BONSILAGE FIT pro lepší zdraví krav

2018

 • MiZi. Zavedení mikronizovaného oxidu zinečnatého. Čistě mechanickým zpracováním ZnO se zvětší povrchová plocha a aktivují se molekulární struktury. MiZi vykazuje již při obvyklém dávkování podle platné krmivářské legislativy funkční vlastnosti srovnatelné s farmakologickým dávkováním ZnO.
 • RINDAVITAL BALANCE – v bachoru chráněné aminokyseliny pro vysokoužitkové dojnice. Zvyšují zhodnocení dusíkatých látek v použitých krmivech, šetří místo, odlehčují látkové výměně krav a zlepšují užitkovost.
 • Modernizace SCHAUMANN-loga.