NUTRIFIBRE - další generace jemnolisté kostřavy rákosovité


logo GREENSTAR

Osivo travních porostů se zastoupením jemnolisté kostřavy rákosovité získalo v posledních 5 letech na důležitosti. Kromě výhod při pěstování jsou to především výhody nutriční, které činí jemnolistou kostřavu rákosovitou tak výjimečnou.

 

Pod označením NUTRIFIBRE nabízí SCHAUMANN vybrané odrůdy jemnolisté kostřavy rákosovité v travních směsích GREENSTAR STRUKTUR (směs z jemnolisté kostřavy rákosovité a tetraploidního jílku vytrvalého s pozdní zralostí) a GREENSTAR INTENSIV PLUS (směs z jemnolisté kostřavy rákosovité, bojínku lučního, srhy laločnaté, jetele lučního a jetele plazivého pro sušší stanoviště).

 

Tato jedinečná travní technologie nabízí vysokou krmnou hodnotu a strukturální účinnost v jednom produktu. NUTRIFIBRE dosahuje vysoké výnosy, snižuje nutnost nákupu krmiv, poskytuje travní siláže s vysokou stravitelností a dobrou strukturální účinností pro vysokou mléčnou užitkovost z vlastního objemného krmiva. Krmné dávky odpovídají požadavkům přežvýkavců a zajišťují hospodárnou výživu a krmení mléčného skotu.

 

Trávy z NUTRIFIBRE koření hlouběji a mají proto přístup k rostlinným živinám v hlubších půdních vrstvách. Vykazují vysokou toleranci vůči jarním a letním přísuškům, přináší dlouhodobě vysoké výnosy a jsou zimovzdorné.

 

Další informace získáte u SCHAUMANN-odborného poradce.