AKTIMAG - cílené zásobení hořčíkem pro vyrovnané chování zvířat


logo AKTIMAG

Mezi rozhodující faktory hospodárného výkrmu býků patří zdraví, rychle rostoucí býčci, optimální podmínky ustájení a také správná strategie výživy a krmení. Cílem jsou nejvyšší denní přírůstky a nejnižší ztráty zvířat.

Pro dosažení tohoto cíle, musí být odstraněny možné nastupující problémy. Neklidná a na stres citlivá zvířata mají často v důsledku bojů o postavení, vzájemného naskakování a zranění paznehtů nižší užitkovost a musí být předčasně vyřazena z výkrmu.

 

Zásobení hořčíkem a jeho využitelnost hrají v tomto případě rozhodující úlohu. Hořčík je pro organismus plnohodnotná živina, která musí být v denní krmné dávce cíleně doplňována.

 

S AKTIMAG vyvinul SCHAUMANN organicky vázanou sloučeninu hořčíku, která vykazuje výbornou rozpustnost, stabilní komplex, vysokou koncentraci hořčíku, mimořádně dobrou biologickou využitelnost a vynikající chutnost.

 

Mnohé ohlasy z praxe potvrzují vynikající účinek AKTIMAG. Zvířata na sebe vzájemně méně naskakují, mají vyrovnané chování a prokázán byl vyšší příjem krmiva.

 

Cílené zařazení AKTIMAG v krmné dávce býků nabízí možnost vytvořit specifický koncept výživy pro jejich hospodárný výkrm.

 

Další informace získáte u SCHAUMANN-odborného poradce. 

 

 
AKTIMAG ve výživě býků