PIAFA Vyškov - úspěšné Drezurní závody 17. 9. 2016


Dekorování vítězů

Město Vyškov hostilo v podání Stáje PIAFA letos již 3. Drezurní jezdecký den, který byl opět velmi bohatě zastoupen diváky, jezdci i koňmi z Čech i Slovenska. Celkem bylo vypsáno 10 soutěží stupně obtížnosti Z-S, hobby i klasických.

Atmosféra byla výborná, počasí tak akorát a 5 rozhodčích rozdávalo známky od brzkého rána až do soumraku. Zástup pracovníků i nepostradatelných dobrovolníků z Piafy se staral nejen o hladký průběh
závodů, ale i stálý dostatek zásob na stánku s občerstvením.

Pořádající Stáj PIAFA vyslala do soutěží 5 jezdkyň a 5 koní různých plemen. V hobby soutěžích pro děti startovala Pavlína Michálková s Montanou a Barunka Horáčková s Montanou a klisnou Lewwi, se kterou za vysoké bodové hodnocení získala 2. místo. V oficiálních soutěžích se dobře prezentovala Eva Šťastná s klisnou Vapiti (6. a 8.) a miláčkem diváků i rozhodčích byl opět chladnokrevný valach Bonty, který zajel s třináctiletou Eliškou Tesařovou 2. a 5. místo za 62,8 a 64,8%. S klisnou Lewwi si Eliška zkusila poprvé úlohu stupně L s krásným 5. místem. Výbornou sezónu má letos s oběma svými koňmi trenérka domácí stáje Ing. Jana Podrápská. S Lee Diamontem obsadila 2x první místo a s klisnou Eymi 2x druhé místo v L a S soutěžích, pokaždé za skvělé známky (včetně několika 7).

Sponzoři závodů: Soutěže stupně S se jely jako cena firmy SCHAUMANN ČR s.r.o., a cena Jezdeckých potřeb KALENDA Brno, poděkování patří i všem dalším - CAB minerals, s.r.o., JAF HOLZ, s.r.o. a firmě Bagry Maršík z Pístovic u Vyškova za celoroční podporu při údržbě jezdeckých ploch.
Informace:
Jana Podrápská, tel. 603 813 46, piafa@piafa.cz, www.piafa.cz

 

Váš partner

SCHAUMANN ČR s.r.o.

Tel: +420 383 339 110
Fax: +420 383 339 111