Sdružení PIAFA - příměstské tábory a výjezdový pobyt pro děti i dospělé - srpen 2016

09.09.2016 - Podpora rodin s dětmi o prázdninách i díky produktům Schaumann ČR

Červenec a srpen jsou báječným časem volna pro děti, ale pro rodiče mohou být docela tvrdým oříškem ve smyslu „kam s nimi“. Připravili jsme si pro rodiče a děti na červenec 3 týdny příměstských táborů s denní docházkou od 8 do 15 hodin. Program byl připraven pro skupinky dětí ve věku od 3,5 do 15 let. Táborů se účastnily i děti zdravotně znevýhodněné, kterým dopomáhali asistenti a dobrovolníci. Podařilo se nám sehnat dotaci pro děti ze sociálně slabých rodin. Tábory byly programově laděny na rozvoj dovedností praktických, fyzických i rozumových, rozvoj komunikace, spolupráci v kolektivu, správné chování i pozitivní vztah ke zvířatům. Všeobecně zaměřených táborů, kde velkou roli hráli také koně, se zúčastnilo 61 dětí a tábora zaměřeného na sportovní jezdectví a péči o koně 23 dětí.
Na srpen již tradičně (21 let) připravila PIAFA výjezdový rehabilitační pobyt pro rodiny s postiženými dětmi (50 dětí). Konal se ve dvou týdenních turnusech v krásné přírodě Českomoravské vysočiny, ve středisku Březejc u Velkého Meziříčí. Toto odloučené pracoviště brněnské Kociánky skýtá příjemné bezbariérové ubytování s tělocvičnou, bazénem a dalšími prostory pro rehabilitaci, včetně canisterapie a hipoterapie. Stěhování je to pro nás veliké, odborný personál, koně, psi a spousta dalších pomůcek. Ale přínos pro celé rodiny je velký, nejen intenzivní rehabilitace a zážitkový program pro děti s handicapem, ale i sdílení problémů a poradenství pro rodiče, s možností pobytu a programu pro zdravé sourozence i prarodiče.

 

Vše se vydařilo, počasí nám přálo a nezbývá než říci - Léto budiž pochváleno!

 

Ale letos obzvláště musíme také říci – chválíme naše koně – neudělali s dětmi křivý krok, byli vstřícní, poslušní a přesto stále svoji – pomáhali nám nejen s rehabilitací dětí, ale také s pedagogickou a výchovnou péčí. Naše dobrá příprava koní by bez krmivové a výživové podpory firmy Schaumann ČR nebyla možná. Můžeme vhodně plánovat a kombinovat naši klidnou práci pro děti s postižením i aktivní sportovní činnost našich koní, udržovat jejich dobrou fyzickou kondici i psychické zdraví.

 

www.piafa.cz

Rehabilitační pobyt pro rodiny s postiženými dětmi

Příměstské tábory

Váš partner

SCHAUMANN ČR s.r.o.

Tel: +420 383 339 110
Fax: +420 383 339 111