Nejlepší sedlák Svazu PRO-BIO 2016 = JAVORNÍK CZ

Z tiskové zprávy PRO-BIO SVAZU EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLSTVÍ

 

 

Soška pro nejlepšího sedláka PRO-BIO Svazu putuje do Štítné nad Vláří

 

 (Šumperk, Štítná nad Vláří, 30.5.2016) - Ekofarma JAVORNÍK CZ s.r.o. byla vybrána radou PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců jako nejlepší členská ekologická farma za rok 2016. Vyhlášení Nejlepšího sedláka Svazu PRO-BIO 2016 se uskutečnilo tento měsíc, 21. května 2016, ve Velkých Albrechticích u příležitosti dne otevřených dveří na Ekofarmě Šťastná koza, která titul získala v předchozím roce.
Ekofarma Javorník je příkladem dobré praxe v podání velkého podniku. Je důkazem, že ekologické zemědělství je řešením nejen pro malé rodinné farmy, ale také pro podniky o rozloze stovek hektarů a s několika desítkami zaměstnanců,“ říká Kateřina Urbánková, manažerka PRO-BIO svazu ekologických zemědělců.

 

Farma ve Štítné nad Vláří se zabývá nejen klasickou zemědělskou prvovýrobou, ale věnuje se řadě doplňkových činností. Biomléko, které vyprodukuje, zpracovává ve vlastní malé mlékárně, která je mj. jediným výrobcem biohermelínu v ČR. Chov skotu masného plemene SIMENTAL na pastvinách malebné krajiny Bílých Karpat zaručuje místním lidem dostatek kvalitního masa. Farma do budoucna uvažuje o vybudování vlastní bourárny. Podnik je také významným producentem pšenice špaldy, a proto se zaměřuje i na výrobu špaldového pečiva, se kterým získal řadu ocenění. Sady ke kulturní krajině patří, proto od roku 2004 farma obnovuje tradici pěstování ovoce. Nyní je pěstuje převážně rezistentní švestkové ovoce, které je zhodnoceno ve faremní pálenici.

 

Ačkoliv se jedná o rozlohou velkou farmu, je vzorem pro ostatní hospodáře. Samozřejmě jednak splňuje všechny podmínky ekologického zemědělství – včetně welfare zvířat, ale také se věnuje ochraně přírody a krajiny v ČHKO Bílé Karpaty. Zapojila se mj. i do projektu, jehož cílem je navrátit krajině její původní funkce,“doplňuje Milan Drgáč.
Z nezemědělské činnosti podnik provozuje pilu, čerpací stanici i obchod. Turisté mířící do Bílých Karpat se zde také mohou ubytovat.

 

Ředitel společnosti JAVORNÍK CZ s.r.o. Josef Tománek si ocenění, které se farmě pod jeho vedením dostalo, váží. Zve všechny, kdo se chtějí podívat, jak ekozemědělský podnik vypadá, aby se přišli podívat na Den otevřených faremních vrat, který se uskuteční v sobotu 10. září 2016.

 

Odkaz na tiskovou zprávu PRO-BIO Svazu

 

 

Odkaz na článek zveřejněný na idnes.cz

Ředitel JAVORNÍK CZ ing. Josef Tománek
Štítná nad Vláří

Váš partner

SCHAUMANN ČR s.r.o.

Tel: +420 383 339 110
Fax: +420 383 339 111