Pokus na FH Bingen potvrzuje vynikající účinnost PROVITA LE ve výživě telat


Aktuální pokus na Odborné vysoké škole Bingen jednoznačně potvrzuje účinky probiotika pro telata PROVITA LE. Pomocí PROVITA LE se v pokusné skupině podařilo významně zvýšit denní přírůstky, konverzi krmiva a zlepšit zdravotní stav.

 

 

 

 

 

 

Průběh pokusu

 

80 telat-býčků plemene Fleckvieh ve stáří 14–21 dní bylo rozděleno do kontrolní a pokusné skupiny. Napájeni byli 7 týdnů stejným mléčným nápojem. Do mléčné krmné směsi pro pokusnou skupinu bylo doplněno probiotikum PROVITA LE. 1 l mléčného nápoje byl namíchán ze 125 g mléčné krmné směsi a vody. Maximální příjem mléčného nápoje byl 8 litrů. Od 6. týdne se začala telata postupně odstavovat. Volně k dispozici měla suchou telecí TMR.

 


Získaná data

 

Byly zaznamenány tyto údaje: denní příjem nápoje na jedno zvíře, spotřeba suché TMR na týden a skupinu, váha jednotlivých zvířat zjištěná pomocí průchozí digitální váhy. Zdravotní stav byl hodnocen na základě subjektivního posouzení při každodenní kontrole.

 


Výsledek: vyšší denní přírůstky

 

S PROVITA LE byl během pokusu dosažen vyšší denní přírůstek. V obou skupinách byla počáteční hmotnost telat téměř stejná 63 popř. 63,1 kg. Po 56 dnech dosáhla kontrolní skupina hmotnosti 108,1 kg. Konečná hmotnost ve skupině pokusné, s PROVITA LE, byla o 5,1 kg vyšší. Denní přírůstek se zvýšil o 90 g, tzn. o 11,1 % z 805 g na 895 g. Ačkoli byl v prvních týdnech pokusu příjem mléčného nápoje identický a příjem suché TMR ještě velmi malý, měla telata z pokusné skupiny již tomto časovém úseku významně vyšší přírůstky (viz graf).

 

 

Výsledek: lepší konverze krmiva

 

Telata v pokusné skupině přijímala během mléčné fáze a v návaznosti na ní o 5,8 % více suchého krmiva. Na základě příjmu sušiny a denních přírůstků byla vypočítána potřeba energie z přijatého krmiva na kg přírůstku. Zvířata v pokusné skupině přijímala sice o 5,8 % více TMR, ale protože jejich přírůstek byl o 11,1 % vyšší, snížila se spotřeba energie z 27,6 MJ ME/kg přírůstku o 8,0 % na 25,4 MJ ME/kg přírůstku (viz graf).

 

 

Výsledek: lepší zdravotní stav

 

Zdravotní stav byl celkem dobrý. Přesto počet zvířat, která onemocněla průjmem a byla ošetřena veterinárním lékařem, činil v kontrolní skupině 17 telat a v pokusné skupině jen 7. Při posouzení výkalů v prvních dvou týdnech nebyly v porovnávaných skupinách zaznamenány žádné rozdíly.Efektivita krmiva a denní přírůstky s PROVITA LE

 

Shrnutí

 

Telata v kontrolní skupině, bez PROVITA LE, by potřebovala zhruba 6 dnů navíc, aby dosáhla stejnou hmotnost jako telata z pokusné skupiny. Jestliže tedy krmení bez PROVITA LE znamená vyšší spotřebu krmiva, o týden delší ustájení zvířete, vznikají tím vyšší náklady. Další nákladový faktor představuje veterinární péče. Výsledky pokusné skupiny podtrhují velký přínos probiotika PROVITA LE pro zlepšení užitkovosti. Telata jsou zdravější, vyrovnanější, jejich vývoj je rychlejší.

 

 

Kontaktní osoba

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D.

 

Odborné informace v

oblasti skot, koně a silážování

Tel. + 420 602 443 094

 

K výrobkům