Silážní přípravky a hygiena krmiv

Silážní přípravek BONSILAGE ALFA přesvědčil v provozním testování

Nová kombinace kmenů bakterií mléčného kvašení, určená především pro ztížené podmínky při silážování vojtěšky, jetele a jetelotrávy, přesvědčila v zemědělských podnicích v Německu, Španělsku a České republice.

SILOSTAR LIQUID: vynikající CCM-siláže ve všech testovaných podnicích

Ve Vestfálsku proběhl na několika podnicích praktický pokus s výrobkem SILOSTAR LIQUID. V podnicích jsou spokojení s vynikajícími výsledky z oblasti aerobní stability, obsahu kyseliny mléčné a pH-hodnoty.