Odborný časopis"Úspěch ve stáji" číslo 2013-01

SILÁŽOVÁNÍ
str. 3 Ako zvládnuť úskalia silážovania ďatelinovín a vyrobiť kvalitnú siláž?

 

SKOT
str. 6 Výkrm býků – záležitost pro profesionály
str. 7 Konzervace TMR pomocí glukoplastických komponentů 

str. 8 Problematika ketózy sa týka aj Vášho stáda
str. 10 Jak dosáhnout intenzivního odchovu telat
str. 11 SCHAUMANN-lizy na pastvě i ve stáji
str. 12 Odchov jalovic na statku Hülsenberg

 

 PRASATA
str. 13 SCHAUMANN – krmné kyseliny
str. 13 Snížit zatížení prostředí mikroorganismy
str. 14 Zvládnout strmou cestu až do odstavu
str. 16 Koncentrovaná síla proti salmonelám

 

REPORTÁŽ

str. 17 Produkcia mlieka v Ruskej federácii Egeris