Nejnovější zprávy SCHAUMANN ČR s.r.o. rok 2018

GREENSTAR pro výrobu vysoce hodnotných travních siláží

GreenStar Struktur-travní směsi poskytují nadprůměrně velký podíl hodnotné listové hmoty a minimální podíl průměrně stravitelných stonků. Směs proto dodává do krmné dávky zvířat, i bez „zdřevnatění“ (nízký obsah
ligninu), vysoký podíl dobře stravitelné vlákniny (NDV).

GreenStar-travní směsi s jemnolistou kostřavou rákosovitou mohou přijmout více než 90 % využitelných živin v prokořeněné vrstvě až do hloubky 100 cm.
Mělce kořenící druhy trav (např. jílek vytrvalý) prokoření pouze 1/3 této půdní vrstvy.


Udržet mléčnou užitkovost – neriskovat žádný propad

Množství kukuřičných siláží vyrobených v roce 2018 není nižší, ale kvalita je výrazně horší než v minulém roce. Často chybí 10 % energie a škrobu. Obsah vlákniny je výrazně vyšší (na úrovni trav) a hůře stravitelný. Schaumann-program nabízí speciální účinné látky a směsi, které tyto nedostatky pomáhají vyrovnat.


Přísev travních porostů

Vysoká kvalita objemného krmiva je základ pro úspěšnou a hospodárnou výrobu mléka. Směsi GREENSTAR NACHSAAT přesvědčily vysokou kvalitou použitých odrůd a pružností ve využití jednotlivých sečí.

Především v oblastech, kde se vyskytují jarní a letní přísušky, jsou porosty různou měrou postiženy. Důležité je rovněž zvolit správný termín pro obnovu porostu, např. z důvodu poničení pojezdem nebo odstranění lipnice.

GreenStar-travní směsi pro přísev obsahují velmi hodnotné odrůdy trav a pomohou zajistit vysokou kvalitu travních porostů.


Objemných krmiv bude málo – již nyní je nutno udělat správná rozhodnutí pro sestavení krmných dávek

V mnoha regionech se doposud podařilo sklidit pouze jedinou travní seč, která může být pozitivně hodnocena po stránce kvalitativní i kvantitativní. Mnoho porostů kukuřice částečně uschlo. Nedostatek objemných krmiv bude v podzimních a zimních měsících znatelný.

Pokuste se spolu s Vaším Schaumann-odborným poradcem připravit krmné dávky pro Vaše stádo na nadcházející měsíce.

Nečekat – řešit nyní

Včasným určením strategie krmení se mohou částečně vyrovnat negativní dopady nedostatku objemných krmiv. Vypočítejte si potřeby krmiv pro následujících osm až devět měsíců, abyste se vyhnuli problémovým situacím v zásobení zvířat. Zohledněte rovněž změny nákladů u nakoupených krmiv především s ohledem na možné úpravy krmných dávek nebo změny ve stavech zvířat.


Měřitelně lepší zdravotní stav dojnic

Silážní přípravek Bonsilage Fit M snižuje riziko druhotného zahřívání pomocí změny poměru kvasných kyselin – více kyseliny octové a méně kyseliny mléčné při současné tvorbě propylenglykolu. Dávka propylenglykolu
navíc podporuje zdraví dojnic a snižuje výskyt nemocí podmíněných výživou jako je acidóza a ketóza.


Měřitelně rychlejší silážování

V zatěžkávací zkoušce, při výrobě kukuřičných siláží v roce 2017, výrobek Bonsilage Speed M obstál. Během zkrácené doby zrání silážní hmoty dokázal úspěšně potlačit kvasinky a plísně.

Nepříznivé povětrnostní podmínky roku 2017 se podepsaly na kvalitě kukuřice na siláž a spíše napomáhaly rozvoji plísní a kvasinek ve sklízené hmotě. Se silážním přípravkem Bonsilage Speed M se i přes to podařilo získat kukuřičnou siláž v dobré kvalitě.


Hospodárná a cílená výroba objemných krmiv na orné půdě

Produkci objemných krmiv pro přežvýkavce na víceletých porostech nebo na orné půdě ovlivňuje mnoho faktorů. Řešení je jasné: Optimalizovat náklady a zabezpečit kvalitu

 

Jarní sucho může v mnoha regionech negativně ovlivnit druhé seče a přibrzdit také rozvoj porostů kukuřice. Kromě toho musí být splněny podmínky EU-agrární reformy a greeningu.

 

Schaumann nabízí pro všechny tyto výzvy hospodárné řešení: travní směsi z programu GreenStar umožňují vypěstovat vysoce kvalitní objemné krmivo a současně splnit požadavky EU-nařízení. Greenstar-program zahrnuje celou řadu travních směsí, které jsou vhodné pro trvalé travní porosty i pro pěstování na orné půdě a jsou přizpůsobeny podmínkám stanoviště.


Výborná kvalita siláží – základ pro vysokou užitkovost z objemných krmiv

Vysoce kvalitní siláž ze zavadlých pícnin (senáž) s optimálním obsahem NDF je velkou výzvou. Doporučené hodnoty frakce vlákniny NDF jsou uvedeny v tabulce 1. Každý, kdo chce ovšem nakrmit vysokoužitkové dojnice, neměl by v případě kvality siláže přistoupit na žádné kompromisy.

Rozhodující je především správný termín první seče. Pozdější seč je provázena ztrátou živin, která představuje horší kvalitu siláže. Klesá příjem krmiva a také mléčná užitkovost.


Přizpůsobit výživu teplému počasí

Léto, slunce, horké dny – pro prasata to jsou další stresující faktory. Včasným provedením vhodných opatření lze tepelnému stresu předcházet.

Schaumann představuje zásady, které se musí při výživě nyní zohlednit. Prasata mohou odvádět přebytečné tělesné teplo a energii z metabolismu do prostředí pouze zvýšenou dechovou frekvencí. Především prasnice a prasata ve výkrmu reagují na zvýšení teploty prostředí omezením příjmu krmiva. Následky nedostatečného zásobení energií a dalšími živinami se během letních měsíců projevují u všech kategorií prasat.

Zabránit oxidativnímu stresu
Zatížení, jako horko nebo nedostatečná krmná dávka, vede ke vzniku oxidativního stresu, nerovnováhy mezi volnými radikály a antioxidanty („lapače“ radikálů) v látkové výměně buněk. Volné radikály negativně působí na imunitní systém, zdraví a blaho zvířat. Oxidativnímu stresu mohou zabránit pouze antioxidanty. Kombinace účinných látek CELL TOP poskytuje efektivní čtyřnásobný systém ochrany – vitamín C, vitamín E, betain, polyfenoly.


Vyvarovat se ´horka´!

Počasí se může s nástupem letních měsíců dramaticky změnit. Býci při vysokých teplotách přijímají podstatně méně krmiva, nemají naplněný bachor, jsou neklidní a náchylnější ke stresu.

Zatímco se lidé na teplé roční období těší, mohou vykrmovaní býci trpět již při 20 °C tepelným stresem. Vysoká teplota prostředí a zvyšující se vzdušná vlhkost představuje pro látkovou výměnu býků velkou výzvu.
Dýcháním s vyplazeným jazykem a pocením se snaží zvířata odvést přebytečné teplo podmíněné látkovou výměnou do vnějšího prostředí.
Následkem toho dochází k velkým ztrátám bikarbonátů (hydrogenuhličitanů) s odpovídajícím negativním účinkem na bachor, užitkovost a zdraví.

Zajistit hygienu krmiv
Zahřívání krmné dávky způsobené mikrobiální cestou – kvasinkami snižuje chutnost krmiva a zhoršuje významně jeho hygienu. Každý kvalitativní nedostatek v krmné dávce snižuje celkový příjem energie. Krmné dávky, které mohou snadno podléhat zahřátí, by měly být ošetřeny produkty z programu Schaumasil TMR nebo SiloStar Protect. Tyto výrobky aktivně potlačují růst kvasinek a zlepšují dodatečně chutnost.


Stabilní mléčná užitkovost navzdory tepelnému stresu

Již při teplotách kolem 20°C nastupuje u dojnic tepelný stres.

Zvířata dýchají s vyplazeným jazykem, postávají na chodbách, žerou a leží méně často. Následkem je nižší mléčná užitkovost, nižší mléčné složky, horší plodnost a zdraví paznehtů.

Vysoká teplota prostředí, intenzivní záření a stoupající vzdušná vlhkost přestavují pro látkovou výměnu dojnic velkou výzvu. Od teploty 16°C klesá schopnost krav odvádět přebytečné metabolické teplo do prostředí. Toto vede k tepelnému stresu s negativními účinky na bachor, užitkovost a zdraví.

 

Příznaky tepelného stresu

  • krávy vyhledávají místa se zvýšeným prouděním vzduchu
  • vyšší frekvence dýchání, dýchání s vyplazeným jazykem
  • pocení
  • až o 20 % nižší příjem krmiva
  • pokles mléčné užitkovosti a mléčných složek
  • nárůst počtu somatických buněk v mléce

Odchov telat bez GMO – podle Schaumann-konceptu

Mnozí výrobci mléka přeorientovali svou produkci na „mléko bez GMO“. Všechna používaná krmiva musí být prostá geneticky upravených součástí.

Schaumann nabízí koncept výživy pro telata „bez GMO“ – kompletní mléčné krmné směsi, doplňková a minerální krmiva pro odchov. Individuální řešení nabízí Schaumann podnikům, které zkrmují kompletní mléčné krmné směsi i podnikům, které využívají doplňková krmiva pro zvýšení kvality zkrmovaného plnotučného mléka.