Výsledky výzkumu

Pozitivní účinky řízené fermentace se startovacími kulturami SCHAUMALAC FEED PROTECT

Při fermentaci tekutého krmiva s SCHAUMALAC FEED PROTECT lze prokázat celou řadu pozitivních účinků - počínaje rychlou tvorbou kyseliny mléčné a poklesem pH-hodnoty po lepší využití živin a vynikající homogenitu.

Pokus s CERAVITAL potvrzuje zvýšení užitkovosti v počáteční fázi odchovu selat

Aktuální pokus ve Výukovém a pokusném centru Futterkamp (Šlesvicko-Holštýnsko) dokládá potenciál užitkovosti nového doplňkového krmiva CERAVITAL v odchovu selat.

 

 

Pokus na Univerzitě Göttingen potvrzuje vysokou účinnost TIRSANA SPEZIAL pro stabilizaci laktace

Aktuální sledování z Univerzity Göttingen (Jöring, 2014) potvrzují vysokou účinnost TIRSANA SPEZIAL pro stabilizaci látkové výměny a mléčné užitkovosti.

Monoglyceridy - mastné kyseliny se zvláštním účinkem

Monoglyceridy (MCM) jsou dalším článkem vývoje osvědčených mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem (MCFA). Dosahují ještě významnějšího účinku při inhibici růstu bakterií ve střevě a stabilizují užitkovost a zdraví zvířat.

Travní a vojtěšková siláž: BONSILAGE FORTE snižuje odbourávání bílkovin

Nové výsledky z Univerzity Halle potvrzují: Díky BONSILAGE FORTE se statisticky průkazně snižuje obsah biogenních aminů v silážích! Představuje to přínos pro zvýšení chutnosti krmiva, příjem objemného krmiva a nedochází k zatížení metabolismu.

Pokus na FH Bingen potvrzuje vynikající účinnost PROVITA LE ve výživě telat

Aktuální pokus ve výživě telat na Odborné vysoké škole Bingen potvrzuje účinky probiotika PROVITA LE. Denní přírůstky a konverze krmiva se významně zvýšily.

Haus Riswick představuje nové výsledky pokusů v konzervaci CCM

Konzervace CCM se v mnoha podnicích stále ještě provádí pomocí chemických konzervantů - kyselin. Bonsilage CCM je účinná, hospodárná a nekorozivní alternativa - potvrzují to nové výsledky pokusů v Haus Riswick.

Zvýšení užitkovosti s SCHAUMALAC PROTECT potvrzeno

Pokus ve výukovém a pokusném centru Futterkamp potvrzuje významný potenciál MCFA v odchovu selat. Lze realizovat i zvýšení užitkovosti s vysokou úrovní.

Účinek MCFA na parametry užitkovosti v odchovu selat

Použití volných mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem (MCFA) je nákladově příznivé, na budoucnost orientované řešení pro stabilizaci účinnosti krmiva pro selata. Pozitivní výsledky z praxe byly potvrzeny v exaktním pokusu v odchovu selat.

BONSILAGE přináší více bílkovin do tenkého střeva

Nové výsledky analýz potvrzují:
BONSILAGE přináší více bílkovin do tenkého střeva. BONSILAGE zlepšuje kvalitu bílkovin v travních silážích. Potvrzují to výsledky rozborů rozsáhlého pokusného materiálu na Univerzitě Hohenheim.