ASS-CO FERM - živé kvasinky a probiotika pro látkovou výměnu v bachoru


ASS-CO FERM je kombinace probiotika s živými kvasinkami a dalšími účinnými látkami vyvinutá v SCHAUMANN-výzkumu. Zlepšuje mléčnou užitkovost a příjem krmiva, posiluje zdraví.

 

 

 

 

Cílená selekce kvasinkových kultur umožňuje stálé optimální osídlení bachoru živými kvasinkami pro urychlení odbourávání vlákniny a stabilní pH-hodnotu v bachoru. Kvasinky jsou schopné využít kyselinu mléčnou, která je v bachoru k dispozici, pro funkce vlastní látkové výměny.


Živé kvasinky v ASS-CO FERM zlepšují bakteriální růst


Živé kvasinky v ASS-CO FERM spotřebovávají v bachoru zbytkový kyslík a vytváří tak lepší výchozí podmínky pro růst bakterií. Stimulují bakterie spotřebovávající kyselinu mléčnou. Obsah kyseliny mléčné v bachoru klesá, pH-hodnota se stabilizuje a zlepšují se tak životní podmínky pro bakterie odbourávající celulózu.


Výsledek: vyšší příjem krmiva a vyšší mléčná užitkovost


Zrychlené odbourávání vlákniny (graf 1) přináší jednak vyšší příjem krmiva (graf 2) jednak více využitelného proteinu v tenkém střevě.
Lepší stravitelnost živin zvyšuje efektivitu krmiva. Výsledkem je vyšší mléčná užitkovost (graf 3) při konstantním obsahu mléčných složek.
Díky stabilnější látkové výměně v bachoru a nezatíženému jaternímu metabolismu jsou krávy celkově zdravější.

Kontaktní osoba

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D.

 

Odborné informace v

oblasti skot, koně a silážování

Tel. + 420 602 443 094

 

K výrobkům

K výrobkům

Produkte für Mastbullen