Zásobení mlezivem - základ pro úspěšný odchov telat


Tři nejdůležitější zásady pro zásobení mlezivem jsou:

 

„rychle - v dostatečném množství - ve výborné kvalitě“

 

Kdo si tyto zásady vezme k srdci,  umožní telatům rychlý a zdravý vývoj.

 

 

Faktor času

 • Absorbovatelnost imunoglobulinů ve střevě telat velmi rychle klesá!
 • Již po uplynutí několika hodin není možná.
 • Vitamin A chrání velmi razantně střevní stěnu před osídlením mikroorganismy.

Faktor množství

 • Potřebné koncentrace imunoglobulinů v krevním séru lze dosáhnout jen přijetím dostatečného množství mleziva.
 • Během prvních hodin života platí pravidlo pro optimální příjem mleziva:
  cca 6 % živé hmotnosti telete v litrech mleziva (tj. 45 kg ž.hmot. odpovídá cca 2,5 litru).
 • První den je optimální množství cca 10 % ž.hmotnosti.
 • Napojit tele mlezivem je nejvhodnější kontrolovaně, pomocí lahvičky nebo kbelíku s dudlíkem.
 • Mateřské mléko se doporučuje zkrmovat po dobu 5 dní.

Faktor kvality

 • V zásadě platí, že kvalitní mlezivo získáme pouze od zdravých matek.
 • Jen první nádoj je velmi bohatý na imunoglobuliny a vitamín A, obsah složek velmi rychle klesá.
 • Krávy, které jsou ve stádě déle, mají vyšší koncentraci imunoglobulinů než krávy mladší – vyplatí se udělat si jistou rezervu.
 • Mlezivo prvotelek a nakoupených zvířat by mělo být obohaceno vhodnými doplňky.
 • Očkované krávy (dostatečně dlouho před telením) se jako dárkyně mleziva upřednostňují.

Kontaktní osoba

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D.

 

Odborné informace v

oblasti skot, koně a silážování

Tel. + 420 602 443 094