SCHAUMACID-program pro prasata: Komplexní směsi kyselin potlačují patogenní mikroorganismy a podporují užitkovost


Nejvyšší užitkovost v chovech prasat lze dosáhnout pouze při optimálních hygienických podmínkách. Pro jednotlivé postupy a úseky produkce je nevyhnutelné cílené použití vhodných směsí kyselin. Specifické směsi organických kyselin z programu SCHAUMACID stabilizují krmivo a současně mikroflóru v zažívacím traktu prasat. Patogenní kmeny jsou tímto způsobem biologicky potlačovány a následně je podpořena užitkovost.

 

Základní a speciální výrobky z komplexního programu směsí kyselin

 

Pro dávkování do tekutého krmiva, suchého krmiva a napájecí vody jsou k dispozici tři základní SCHAUMACID-směsi kyselin, které velmi úspěšně řeší nejdůležitější problémy hygieny jako jsou bakterie a plísně v suchém krmivu, kvasinky v tekutém krmivu, salmonely v napájecí vodě. Pro speciální požadavky existují další varianty SCHAUMACID-výrobků.

 

SCHAUMACID PROTECT - potlačuje patogenní mikroorganismy v krmivu a ve zvířeti

 

SCHAUMACID PROTECT je směs různých organických mastných kyselin s krátkým a středně dlouhým řetězcem, která se přidává do suchého krmiva. Nabízí vysokou ochranu především proti širokému spektru gramnegativních a grampozitivních bakterií.

 

SCHAUMACID CLEAN - hygienicky stabilní tekuté krmivo bez kvasinek

 

SCHAUMACID CLEAN je směs z kyseliny mravenčí a lignosulfonové pro použití v tekutém krmivu. Tato jedinečná kombinace kyselin se osvědčila pro inhibici kvasinek.

 

SCHAUMACID DRINK S - proti salmonelám jednoduše bojovat pomocí napájecí vody

 

SCHAUMACID DRINK S je speciální směs organických mastných kyselin - mravenčí, propionové, mléčné, citrónové, sorbové a benzoové se speciálním účinkem proti salmonelám při použití v napájecí vodě.

Díky specifické kombinaci různých kyselin lze nízkým dávkováním docílit vysokého stupně účinnosti.

 

SCHAUMACID zvyšuje užitkovost prasnic, selat a vykrmovaných prasat

 

Vliv specifických SCHAUMANN-směsí kyselin na zvýšení užitkovosti spočívá na mnoha dílčích faktorech: zlepšení hygieny krmiv, snížení pH-hodnoty v žaludku, pokles pronikání patogenů přes střevní sliznici, zvýšení aktivity enzymů, příznivý vývoj střevní sliznice a vyšší využití živin.

Kontakt

SCHAUMANN ČR

Tel: +420 383 339 110

Fax: +420 383 339 111

 

K výrobkům

Schweine

K výrobkům

Produktbereich Sauen

K výrobkům