Účinek MCFA na parametry užitkovosti v odchovu selat


Zkrmování mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem (MCFA) představuje do budoucna nákladově zajímavé řešení pro stabilizaci krmiv pro selata. Pozitivní zkušenosti z praxe byly podnětem k tomu, aby se ve výukovém a pokusném středisku Futterkamp provedl test. Cílem bylo ověřit účinek mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem (MCFA) na ukazatele užitkovosti v odchovu selat, pokud se bude zkrmovat krmná směs s kompletním vybavením Schaumann-účinnými látkami (směs kyselin, BONVITAL, enzymy atd.) doplněná o MCFA a stejná směs bez MCFA.

 

Průběh pokusu

 

240 selat (Pi x BHZP) bylo ustájeno vždy po 12 zvířatech (bez ohledu na pohlaví) v kotci s plastovými rošty. Do každé krmné skupiny bylo přiděleno 120 zvířat, tedy 10 kotců. Tato odstavená selata měla v průměrném stáří 24,1 dne živou hmotnost 8,1 kg. Krmilo se dvoufázově: krmivem FAZ I po dobu prvních 15 dnů a krmivem FAZ II po dobu dalších 25 dnů téměř ad libitum systémem Spotmix (viz tabulka č. 1).
Kontrolní krmivo obsahovalo směs kyselin z programu SCHAUMANN, testované krmivo obsahovalo jedno procento granulátu SCHAUMACID PROTECT. Kromě obsahu mastných kyselin se středně dlouhým řetězucem (MCFA) v SCHAUMACID PROTECT granulátu se směsi kyselin nelišily. Ověřovanými parametry byly přírůstek živé hmotnosti, příjem krmiva, spotřeba krmiva a subjektivní zdravotní stav selat.

Krmivářský pokus probíhal bez výskytu výrazných zdravotních poruch selat, rozdíly mezi pokusnými skupinami nebyly prokazatelné.

 

Vyhodnocení - přírůstek živé hmotnosti

 

Přírůstek živé hmotnost byl, s přihlédnutím k době trvání pokusu 40 dnů a počáteční hmotnosti 8,1 kg, s více než 450 g na den na vysoké úrovni. Dosažena byla průměrná konečná hmotnost 26 kg (viz graf č. 1). Během prvního úseku pokusu se přírůstek živé hmotnosti díky SCHAUMACID PROTECT zvýšil významně, téměř o 20 g na den (+ 8 %). Tento náskok se během celého trvání pokusu udržet nepodařilo. Přesto však měla skupina s SCHAUMACID PROTECT o 6 g  (+ 1,3 %) vyšší denní přírůstek než kontrolní skupina.

 

Vyhodnocení - spotřeba krmiva

 

Se spotřebou 1,6 kg krmiva na 1 kg přírůstku živé hmotnosti se průměrná spotřeba krmiva pohybovala v normálním rozsahu příslušné periody odchovu. Přídavkem SCHAUMACID PROTECT se spotřeba krmiva snížila v prvním úseku pokusu o 6 % a během celé periody odchovu o 5 % v porovnání s kontrolní skupinou. Na 1 kg přírůstku živé hmotnosti se tak spotřebovalo o 80 g méně krmiva (viz graf č. 2).

 

Shrnutí výsledků

 

Výsledky potvrzují potenciál mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem (MCFA) jako alternativy pro zlepšení užitkovosti v odchovu selat. Již tak vysokou úroveň užitkovosti lze ještě dále stupňovat. Nehledě na významné zvýšení přírůstku živé hmotnosti v prvním úseku odchovu selat (krmivo FAZ I) mají MCFA v SCHAUMACID PROTECT výrazný pozitivní vliv na zhodnocení živin, což se odráží ve snížení spotřeby krmiv.
Na dosažení přírůstku živé hmotnosti 18 kg bylo potřeba cca 30 kg krmiva pro odchov selat. Směs kyselin MCFA v jednom procentu granulátu SCHAUMACID PROTECT snižila spotřebu krmiva o pět procent. Uspořilo se tak 1,5 kg krmiva na sele.

 


 

Tabulka1, graf 1 a 2