RUMIVITAL optimalizuje bachorovou fermentaci a pomáhá docílit lépšího využití krmiva


S RUMIVITAL představuje SCHAUMANN inovativní fermentační produkt pro zvýšení přeměny živin v bachoru dojnic. RUMIVITAL stimuluje zpřístupnění různých uhlovodíkových frakcí v bachoru, především rostlinných frakcí vlákniny a škrobu. Díky zvýšení bachorové fermentace může být zvýšena přeměna živin a krmivo lépe využito.

 

Stravitelnost krmné dávky má klíčovou úlohu ve výživě skotu

 

Optimální výživa a krmení je základem pro úspěšnou produkci mléka. V závislosti na použité kvalitě krmiva může v celé krmné dávce velmi významně kolísat stravitelnost vlákniny. Frakce vlákniny jsou ve srovnání s ostatními živinami méně stravitelné a tím hůře využitelné.

 

Stavební uhlovodíky - celulóza a hemicelulóza (souhrnně uváděné jako obsah NDF a ADF), které tvoří největší podíl buněčné stěny, mohou být ovšem bachorovými bakteriemi zpřístupněny jen na určitou úroveň. Trávení vlákniny tak sehrává ve výživě klíčovou funkci.

 

Jedinečný fermentační produkt podporuje bachorovou přeměnu živin

 

RUMIVITAL je jedinečný produkt bohatý na dusíkaté látky, který se získává při fermentaci pevných látek s definovanými kmeny hub. RUMIVITAL stimuluje zpřístupnění a fermentaci různých uhlovodíkových frakcí v bachoru a současně slouží bachorovým bakteriím jako živná půda.

Cílem použití RUMIVITAL je podpora pozitivního vlivu na bachorovou fermentaci při odbourávání vlákniny, stavebních látek a frakcí škrobu. Se zlepšením trávení vlákniny se očekává zvýšení příjmu sušiny a také energie a následně vyšší efektivita krmiv.

 

Pokusy dokládají efektivnější využití krmiva a zvýšení stravitelnosti

 

V pokusu ve výživě dojnic na statku Hülsenberg zvýšil přídavek RUMIVITAL stravitelnost buněčných stěn (ADF a NDF) v celkové krmné dávce v průměru o 2,1 popř. 2,9 %. Z toho bylo zprostředkováno zvýšení využití celkové organické hmoty o 1,8 %.
Zvýšení energie celkové krmné dávky v pokusu představovalo v průměru navýšení množství mléka o +2,5 - 3,0 %. V dalších sledováních přinesl přídavek RUMIVITAL průměrné zvýšení efektivity krmiva (kg mléka/kg sušiny) 4,8 %, tzn. podpora bachorové fermentace pomocí RUMIVITAL zvyšuje efektivně přeměnu živin v krmné dávce.

 Zpřístupnění rostlinných buněčných stěn pomocí RUMIVITAL

Kontaktní osoba

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D.

 

Odborné informace v

oblasti skot, koně a silážování

Tel. + 420 602 443 094

Kontakt

SCHAUMANN ČR

Tel: +420 383 339 110

Fax: +420 383 339 111