Seminář ´´Signály robotického dojení´´

12.10.2015 - 12.10.2015


Účastníci semináře

Zájemci o komunikaci s dojnicemi se v hojném počtu účastnili 12.10.2015 v hotelu Na Farmě v Choťovicích unikátního semináře "Signály robotického dojení".

 

V úvodu seznámil ing. Pavel Kupka (DeLaval) přítomné se zásadami plánování a výstavby stáje s využitích robotické techniky dojení i krmení.

 

 

Následovala přednáška světového trenéra Cowsignals® MVDr. Berta van Niejenhuise, ve které podrobně rozebral aspekty chovu dojnic v robotických stájích. Dokázal velmi brilantně ukázat všem chovatelům drobnosti i zásadní věci, které jsou v běžných stájích a hlavně propojil tyto skutečnosti s vysvětlením, co znamenají pro zdavotní stav krav, případně pro zlepšení užitkovosti.

Na závěr celého semináře připojil ing. Dušan Kořínek, Ph.D. (SCHAUMANN ČR s.r.o.) svou přednášku, kde navázal na předchozí vystoupení a vysvětlil zásady krmení v robotické stáji a rozdíly proti standardním systémům výživy.

 

Spokojení úřastníci semináře odjížděli po druhé hodině odpoledne plni nových informací, které jim jistě pomohou v jejich stájích při práci s dojnicemi.

 

Zcela vypovídající byl názor jednoho účastníka:
"Je výborné, že je stále tolik lidí, kteří naváhají jet takovou dálku a strávit celý den probíráním záležitostí kolem chovu krav."

 

Fotografie ze semináře ´´Signály robortického dojení 2015´´

Váš partner

SCHAUMANN ČR s.r.o.

Tel: +420 383 339 110
Fax: +420 383 339 111