RINDAMIN BP bachorový pufr


RINDAMIN BP obsahuje speciální kombinaci tří pufračních látek, které velmi účinně působí proti překyselení. Výsledkem je zachování příjmu krmiva spolu s konstantní produkcí mléka a stabilním obsahem mléčného tuku.

 

 

 

 

 

 

 

Oblasti použití
  • vysoký podíl kukuřičné siláže
  • velmi vysoká stravitelnost objemného krmiva
  • nízký obsah vlákniny < 11 % strukturální vlákniny
  • velmi krátká řezanka objemného krmiva
  • vysoký podíl vedlejších produktů s malou velikostí částic
  • vysoký podíl jadrného krmiva
  • nízký obsah mléčného tuku
  • krmné dávky s nízkou sušinou
  • tepelný stres

 

Výsledky z praxe

 

RINDAMIN BP působí pozitivně na užitkovost (viz tabulka 1). V zákaznickém podniku se 65 černostrakatými dojnicemi a s užitkovostí stáda 10700 kg mléka se doplňovala krmná dávka 150 g RINDAMIN BP na dojnici a den. V důsledku použití RINDAMIN BP se zvýšil obsah tuku a bílkovin v mléce při konstantním množství mléka (viz tabulka 1). Navíc bylo zaznamenáno snížení počtu somatických buněk.

 

Použít bachorový pufr se doporučuje zvláště v případě tepelného stresu.

 

 


Kontaktní osoba

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D.

 

Odborné informace v

oblasti skot, koně a silážování

Tel. + 420 602 443 094