Úspěchy našich zákazníků

Na konci „světa“ soběstačnú produkcu pro region poskytujů

Valašsky psaný titulek napovídá, kam jsme se vypravili, ale zdaleka nemůže zahrnout široké spektrum činnosti zemědělského podniku v Bílých Karpatech.

Velký úspěch chovatelské líhně z Milošovic...

 Ten příběh zní jako pohádka, která ještě není ani zdaleka u svého konce – sympatický mladý muž, který společně s manželkou
Čestmírou vychovává 3 děti, právě prožívá mimořádně úspěšné období svého dosavadního profesního života.

V ZD Dolní Hořice jsou s konzervačními přípravky od společnosti SCHAUMANN maximálně spokojeni...

Představitelé ZD Dolní Hořice, předseda Ing. Josef Bukovský a hlavní agronom Ing. Vlastimil Šíma, se s námi podělili
o dlouhodobé zkušenosti s konzervačními přípravky společnosti SCHAUMANN.

Bonsilage Forte – král konzervantů

„Při výrobě objemných krmiv musíme velmi přemýšlet,“ říká jednatel Ing. Jan Machník. Výměra zemědělské půdy je 320 ha, což představuje vysoké zatížení. Na 120 ha jsou trvalé travní porosty, na 110 ha se pěstuje kukuřice na siláž i na mokré zrno. 

V Zakřanech chtějí i nadále efektivně využívat svůj potenciál

Na samotném počátku vzájemné, dnes již můžeme říci úspěšné a neustále se rozvíjející spolupráce, byl krátký telefonický rozhovor.