Tepelný stres - předcházejte poklesu mléčné užitkovosti, zdraví a plodnosti


Při vysokých teplotách a často také vysoké vzdušné vlhkosti v letních měsících trpí nejen mléčná užitkovost, ale také zdraví a plodnost dojnic. Tepelnému stresu v letním období může chovatel cíleně předcházet.

 

 

 

 

 

 

Přizpůsobit podmínky chovu

  •  Dbejte na odpovídající zásobení vodou a dostatečnou cirkulaci vzduchu.
  •  Přeložte dobu pastvy na chladnější večerní a noční hodiny.

Zajistit příjem krmiva

 

V létě klesá příjem krmiva a s tím také přísun živin. 

 

  • Zařaďte do krmné dávky chutné a kvalitativně hodnotné komponenty.

Stabilizovat krmnou dávku v krmném žlabu

 

Druhotné zahřívání krmné dávky v krmném žlabu je v létě velkým problémem, který zhoršuje už tak nižší příjem krmiva.

  • Použijte krmné kyseliny s konzervačním účinkem. 
  • Dbejte na častější předkládání čerstvého krmiva.

Zabezpečit příjem energie

 

Nízký příjem krmiva představuje pro dojnici rovněž nízký příjem energie. Platí ovšem, že záchovná potřeba krávy se z důvodu termoregulace výrazně zvyšuje. Během tepelného stresu se spotřebovává především glukóza z krve, což znamená menší tvorbu laktózy a také nižší mléčnou užitkovost.

  • Nabídněte kravám doplňková krmiva k navýšení příjmu energie, která obsahují glukoplastické látky (např. propylenglykol a glycerin) a chráněné tuky.

Zabránit bachorové acidóze

 

Zrychlený dech při vedrech způsobuje výrazně vyšší výdej CO2. Protože CO2 a bikarbonáty (hydrogenuhličitany) podléhají v metabolismu krávy jisté rovnováze, zvyšuje se také výdej bikarbonátů. Tato pufrující látka pak ovšem chybí v bachoru.

  • Stabilizujte pH-hodnotu v bachoru pomocí účinných pufračních látek a /nebo živých kvasinek.

Kontaktní osoba

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D.

 

Odborné informace v

oblasti skot, koně a silážování

Tel. + 420 602 443 094

 

K výrobkům

 

SCHAUMANN-účinné látky

ASS-CO FERM