Bonsilage Forte – král konzervantů

FARMA Roudnice s.r.o. je mléčná farma s 370 dojnicemi H100 a uzavřeným obratem stáda.


Vojtěšková senáž.

Býčci se prodávají již ve 14 dnech stáří. Podle ročenky 2013/2014 je užitkovost stáda 9 800 litrů. Jediným zdrojem příjmů farmy je prodej mléka do mlékárny. Prodává se také mléko ze dvora do přinesených nádob.

 

„Při výrobě objemných krmiv musíme velmi přemýšlet,“ říká jednatel Ing. Jan Machník. Výměra zemědělské půdy je 320 ha, což představuje vysoké zatížení. Na 120 ha jsou trvalé travní porosty, na 110 ha se pěstuje kukuřice na siláž i na mokré zrno. Pouze na 60 ha se pěstují v rámci osevního postupu obiloviny (ječmen, pšenice). Zbývajících cca 80 ha je věnováno vojtěšce. 

 

 

Ostatní senáže jsou sklízeny samosběracími vozy v nižších sušinách. Všechny senáže jsou uskladněny ve vacích na zpevněných plochách uvnitř farmy. Jen kukuřice je uskladněna v jediné silážní jámě. Na správnou silážní zralost dohlíží osobně Ing. Machník, objíždí jednotlivé plochy a řídí pak podle stupně zavadání sklizeň.
„Dříve jsme měli problémy s kvasným procesem, zejména u prvních sečí vojtěšky a někdy i u trávy. Docházelo ke zvrhávání kvašení a ukazatelem byla bohužel i kyselina máselná ve větším množství. Museli jsme vybírat špatná místa z vaků a krmivo vyhazovat do hnoje. To bylo vzhledem k velkému počtu zvířat na naší farmě špatné. Musíme šetřit každé kilo dobrého krmiva, abychom mohli zvířatům dát to, co potřebují.
Krávy nám za to dají mléko, které nás živí,“ říká Ing. Machník.

 

 

„Vždy pečlivě přemýšlíme, jak nejlépe využít půdu pro vypěstování maximálního množství co nejkvalitnějšího objemného krmiva,“ zdůrazňuje Ing. Machník. Do krmiv se počítá i jílek, který se pěstuje na semeno (na cca 30 ha), ale první a třetí seč (druhá se nechává dozrát) je využita pro výrobu senáže, která se zkrmuje dojnicím. Téměř stejné množství představuje v krmné dávce GPS z ječmene. Sklízí se ve vyšší sušině, zhruba ve fázi mléčněvoskové zralosti sklízecí řezačkou, aby bylo dosaženo krátké řezanky.

 

Odborný poradce společnosti SCHAUMANN ČR Ing. Lenka Kořínková již před pěti lety vysvětlila výhody biologického konzervantu BONSILAGE FORTE. Zpočátku na Farmě Roudnice používali tento konzervant jen na část prvních sečí. Postupně se začaly s pomocí BONSILAGE FORTE konzervovat všechny senáže, které se na Farmě Roudnice vyrábějí. Ing. Machník s úsměvem říká: „Pro mě je BONSILAGE FORTE naprostým králem konzervantů. Udělá to, co má a já nemusím řešit, jestli je vak, který otevřeme špatný a co s tím budeme dělat.“ Ve spolupráci s odborným poradcem je také kompletně řešena výživa všech zvířat na Farmě Roudnice.
„Když je možné využít kvalitní objemná krmiva, je nastavení krmných dávek mnohem jednodušší,“ poznamenala Ing. Lenka Kořínková.


Přihrnování krmiva je základem pro maximální příjem.