Nejnovější zprávy SCHAUMANN ČR s.r.o. rok 2019

MiCu – s nižším množstvím větší jistota v odchovu selat

Zdraví zvířat je „bohatství“, které nelze vždy jednoduše získat a udržet.

V minerálních krmivech pro selata se používá kombinace organicky vázané mědi (Aminotrace--měďnatý dilysinát) a MiCu (mikronizovaná měď). Použití Aminotrace pokrývá potřebu mědi zvířat a zabezpečuje procesy látkové výměny. Díky MiCu, která zůstává především ve střevním traktu, může být využit příznivý účinek mědi na stabilitu střevní flóry.


Šampionka ČESTR roku 2019 je z RD Krouna!

Z celkového počtu 48 předvedených plemenic byla rozhodčími Ing. Ivanem Pavlíkem, Ph.D. a prof. Peterem Strapákem, Ph.D. vyhodnocena jako šampionka dojnice s číslem 330 789 953 z Rolnického družstva Krouna.

Práce celého týmu, který zahrnuje ošetřovatele, zootechnika Vratislava Lašku, odborného poradce Ing. Petra Hobzu, vedení podniku, ale i veterinární a plemenářskou službu, dokázala posunout užitkovost stáda podle plemenářské uzávěrky v roce 2018 na 9 157 litrů na laktaci.


Vědět, co obsahuje – mlezivo zajišťuje úspěšný start do života

Tele by mělo v prvních hodinách života přijmout v mlezivu cca 200 g protilátek. Toto představuje pro management velkou výzvu. Za prvé obsah protilátek v mlezivu klesá velmi rychle během hodin následujících po otelení.

Za druhé z hodiny na hodinu klesá rovněž schopnost střevní sliznice přijmout protilátky. Platí zde, jednat rychle a co nejlépe odhadnout kvalitu mleziva.


Stabilní užitkovost navzdory stoupajícím letním teplotám

Odpovídající výživa a dobrý management snižují ztráty na užitkovosti, které doprovází vysoké teploty. Během loňských letních měsíců se jasně ukázalo, jak velmi důležitá jsou opatření ke zmírnění tepelného stresu v chovech prasat.

Díky vhodným opatřením ve výživě a managementu může být zvířatům při tepelném stresu poskytnuta efektivní pomoc a následky minimalizovány.


Měřitelně lepší zdravotní stav dojnic a stabilita siláže

Specifická kombinace bakterií mléčného kvašení použitá v přípravku Bonsilage Fit M je schopná vytvářet v kukuřičné siláži vysoké množství propylenglykolu. Na jednu dózu Bonsilage Fit M se v průměru vytvoří 330 kg propylenglykolu. 

Silážní přípravek Bonsilage Fit M snižuje riziko druhotného zahřívání pomocí změny zastoupení
kvasných produktů ve prospěch kyseliny octové, menšího množství kyseliny mléčné a při současné tvorbě propylenglykolu. Vytvořený propylenglykol a kyselina octová podporují zdraví dojnic a snižují výskyt onemocnění
podmíněných výživou jako je acidóza a ketóza.


Měřitelně rychleji zasilážováno s BONSILAGE SPEED M

Vysoký obsah vlákniny v kukuřičné hmotě v loňském roce umožňoval nekontrolovatelný růst kvasinek a plísní v neošetřených siláží. Pouze rychlé vytvoření kyseliny octové díky účinku Bonsilage Speed M mohlo rozvoj škůdců kvašení včas potlačit. 

10 – 15 % silážních ztrát zdražuje tunu kukuřičné siláže v průměru o 70 až 100 Kč. Náklady na ošetření se silážním přípravkem představují maximálně 1/3 této částky.


Růst – zdraví – rentabilita telat

Vysoké denní přírůstky a vitalita jsou nejdůležitější cíle v odchovu telat. Nová Schaumann-účinná látka MiZi, mikronizovaný oxid zinečnatý, zlepšuje nejen růst telat v období mléčné výživy, ale snižuje také riziko průjmů a onemocnění dýchacích cest.

 

MiZi – výhoda pro Váš odchov telat

  • vyšší denní přírůstky
  • lepší konverze krmiva
  • jistota pro růst
  • stabilnější imunitní systém

Schaumann-program kyselin pro podporu zdraví ve střevě

Prasata musí zůstat fit během všech fází produkce, jen tak je možné dosáhnout hospodářského úspěchu.
Výživa a zdraví ve střevním traktu má rozhodující význam.

Pokud dojde k narušení zdraví ve střevech, je zpravidla negativně ovlivněna také užitkovost.
Aby se takové situaci zabránilo, musí chovatel reagovat co nejrychleji.

Cílená podpora zdraví ve střevním traktu a celkové pohody zvířat se pozitivně odráží na užitkovosti selat.


BONSILAGE FIT G mění cukry na propylenglykol

Sucho v minulém roce mělo za následek výrobu siláží s vysokým obsahem vlákniny a nízkým obsahem
energie. Pro sestavování krmných dávek bude proto důležité, aby v travních silážích 2019 došlo
k navýšení energie.

Pohovořte o možnosti použití Bonsilage Fit G pro 1. a 2. seče travních porostů s Vaším Schaumann-odborným poradcem a zajistěte pro Vaše dojnice dávku propylenglykolu navíc.


Měřitelně rychleji zasilážováno s BONSILAGE SPEED G

Nedostatek objemných krmiv z minulého roku bude nutit mnoho podniků začít zkrmovat aktuální seče
travních porostů co nejdříve. Bonsilage Speed G je pro tuto situaci ten správný silážní přípravek. 14 dní
po zasilážování se ve hmotě vytváří stabilní zastoupení kvasných kyselin a siláž se může zkrmovat.

Bonsilage Speed G chrání ošetřené siláže před druhotným zahříváním a pomáhá zabezpečit pro krmení zvířat energeticky bohaté siláže s velmi dobrou stabilitou.


SCHAUMANN-koncept pro výrobu mléka

Úspěch se dá nakrmit nebo prokrmit
Největší význam pro hospodárnost chovu mléčného skotu mají: objemné krmivo, nakupované krmivo a obnova stáda. Schaumann Vám nabízí komplexní koncepty pro maximalizaci Vašeho hospodářského
úspěchu.

Vaše cíle jsou rozhodující – pojďme o nich hovořit!


MIKRONIZOVANÝ OXID ZINEČNATÝ

MiZi – nový společník pro všechna selata
Průjem je nejčastějším onemocněním selat v odchovu.

Z důvodu změn mikroflóry a střevní sliznice způsobených odstavem mají patogenní kmeny jako E.coli ulehčené podmínky pro osídlení střev a vyvolání průjmového onemocnění. Postižená zvířata musí být často ošetřena, aby nedošlo k těžkému průběhu onemocnění a zabránilo se ztrátám v užitkovosti. Účinnou, a tudíž oblíbenou metodou je použití oxidu zinečnatého (ZnO) při farmakologickém dávkování 2500 – 3000 ppm.

Schaumann-MiZi – speciálně modifikovaný ZnO – potvrdil svou sílu při stabilizaci trávicího systému odstavovaných selat. Z tohoto důvodu jsou všechna Schaumann-krmiva pro odstavovaná selata vybavena MiZi, a nabízí tak větší jistotu v kritických fázích produkčního cyklu.