Společnost SCHAUMANN

O společnosti SCHAUMANN

SCHAUMANN je společnost, která poskytuje profesionální poradenství pro chov a výživu hospodářských zvířat.

Více než 80 let pracujeme pro zdraví vašich zvířat a nabízíme specifická individuální řešení pro každého chovatele.

 

Přečtěte si více o společnosti SCHAUMANN

Nedostatek objemných krmiv

V mnoha regionech se doposud podařilo sklidit pouze jedinou travní seč, která může být pozitivně hodnocena po stránce kvalitativní i kvantitativní. Mnoho porostů kukuřice částečně uschlo. Nedostatek objemných krmiv bude v podzimních a zimních měsících znatelný. Pokuste se spolu s Vaším Schaumann-odborným poradcem připravit krmné dávky pro Vaše stádo na nadcházející měsíce.

Krmit dojnice znamená vlastně krmit bachor. Toto je důležité si uvědomit právě v situaci, kdy je krmiv nedostatek.

 

Celý text článku je k přečtení a stažení zde

Udržet mléčnou užitkovost – neriskovat žádný propad

Množství kukuřičných siláží vyrobených v roce 2018 není nižší, ale kvalita je výrazně horší než v minulém roce. Často chybí 10 % energie a škrobu. Obsah vlákniny je výrazně vyšší (na úrovni trav) a hůře stravitelný. Schaumann-program nabízí speciální účinné látky a směsi, které tyto nedostatky pomáhají vyrovnat.

 

Celý článek je k přečtení a stažení zde

 

Inovace ve výživě

Výpočet krmných dávek pro skot podle CNCPS

Naše firma již více než 7 let využívá pro výpočet krmných dávek pro skot program Taurinut. Tento systém využívá pro výpočet mimo jiné i systém CNCPS.

Protože práci se systémem CNCPS máme jako běžnou pracovní rutinnu, nabízíme možnost používat náš program Taurinut pro studenty na středních a vysokých zemědělských školách. Současně s Taurinutem mohou studenti používat i jedinečný program MOOML (slouží pro organizaci a analýzu chovu skotu) v rámci projektu "Praxe do škol"

Více v samostatné kapitole k tomuto projektu

RUMIVITAL® i - nový komplex účinných látek pro krmné dávky bohaté na škrob a s nízkým obsahem vlákniny

Živiny v objemném krmivu nejsou k dispozici ve vysoce stravitelné formě jako je tomu v případě jadrného krmiva. Je nezbytné tyto živiny v bachoru zpřístupnit. K tomu napomáhá RUMIVITAL® i: Odbourává buněčné stěny nebo frakce vlákniny a zvyšuje tak jejich využitelnost pro bachorové mikroorganismy.

Odkaz na článek

BONSILAGE. Měřitelně vyšší kvalita krmiva.

Díky novému rozdělení BONSILAGE-programu na výrobky BASIC, SPEED a FIT jsou k dispozici pro každou oblast silážování vhodné produkty pro specifické podmínky a požadavky praxe.

Odkaz na článek
 

Aktuálně z výzkumu a praxe

Inovace - výrobky a účinné látky

Vývojová a výzkumná práce společnosti SCHAUMANN přináší stále nové výrobky a produktové linie, které mají zvláštní přínos pro zvířata i chovatele.

 

K tématu inovací

Výrobky v praxi

Výrobky SCHAUMANN potvrzují svou produkční účinnost v každodenní praxi.

 

Přečtěte si o výsledcích, které chovatele přesvědčily.

K výsledkům z praxe

Tipy managementu

Často jsou to maličkosti, které mohou mít velký účinek. Nabízíme Vám tipy, kterou mohou zlepšit pracovní postupy ve Vašem podniku.

 

 

Tipy pro skot

Tipy pro prasata

Tipy pro drůbež