Semináře

JARNÍ CYKLUS SEMINÁŘŮ 2019 - Restaurace Hájenka, Rakovník
15.02.2019 - 15.02.2019

Dovolujeme si vás pozvat na odborný seminář pořádaný firmou SCHAUMANN ČR s.r.o. ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR, CRV Czech Republic, FarmVet s.r.o., VÚŽV, v.v.i.

Stručný program semináře:

Prezence 8:30 – 9:00

Odborné přednášky 9:00 – 13:00

Oběd 13:0

JARNÍ CYKLUS SEMINÁŘŮ 2019 - Chabrovice
21.02.2019 - 21.02.2019

Dovolujeme si vás pozvat na odborný seminář pořádaný firmou SCHAUMANN ČR s.r.o. ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR, Reprogen a.s., FarmVet s.r.o.

Stručný program semináře.:

Prezence 8:30 – 9:00

Odborné přednášky 9:00 – 13:00

Oběd 13:00

Kontaktní osoba

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D.

 

Odborné informace v

oblasti skot, koně a silážování

Tel. + 420 602 443 094