Tipy managementu pro chov skotu

Správná výživa telat

Základy pro vysoký potenciál mléčné užitkovosti jsou položeny už ve stáji pro telata. Intenzita napájení a vývoj bachoru jsou důležité faktory. Přečtěte si jaký význam má vyvážená krmná dávka.

Tepelný stres - předcházejte poklesu mléčné užitkovosti, zdraví a plodnosti

Vysoké letní teploty a často také vysoká vydušná vlhkost nepostihuje jen mléčnou užitkovost ale také zdraví a plodnost krav. Tepelnému stresu během letních měsíců mohou chovatelé cíleně předcházet.

Zásobení mlezivem - základ pro úspěšný odchov telat

Tři nejdůležitější zásady pro odchov telat jsou: „rychle - v dostatečném množství - ve vynikající kvalitě“.
Pokud si vezme chovatel tato pravidla pro zásobení telat mlezivem k srdci, dostanou telata důležitý základ pro rychlý a zdravý vývoj.