SCHAUMALAC FEED PROTECT - program výrobků pro cílenou fermentaci tekutých krmiv


SCHAUMALAC FEED PROTECT jsou startovací kultury pro řízenou fermentaci tekutých krmiv ve výživě prasat. Tato produktová řada nabízí výrobky vhodné pro různé typy krmných směsí. Obsah dusíkatých látek, škrobu a cukru v použitých krmivech rozhoduje o výběru odpovídajícího výrobku z linie SCHAUMALAC FEED PROTECT.

 

Fermentace tekutých krmiv je způsob, který se zakládá na snížení pH-hodnoty díky tvorbě kyseliny mléčné za nepřístupu vzduchu. Zlepšuje se tak hygiena, chutnost a využitelnost živin krmiva pro prasata. Je to vhodný, ovšem do jisté míry také choulostivý postup. Základem SCHAUMALAC FEED PROTECT- programu výrobků jsou speciální kmeny bakterií mléčného kvašení, které pomáhají efektivně usměrňovat fermentaci tekutého krmiva.

 

 

SCHAUMANN vybírá kmeny bakterií mléčného kvašení (BMK) podle způsobu jejich použití

 

Na základě rozsáhlých zkušeností v oblasti mikrobiologie SCHAUMANN vyselektoval a optimálně zkombinoval konkurenčně silné kmeny BMK pro použití v tekutém krmení.

Především podíl bílkovin popř. cukru a škrobu v krmivu podmiňuje různé požadavky na bakterie mléčného kvašení. Krmné směsi s vysokým podílem proteinů mají vysokou pufrovací kapacitu. Je třeba pracovat s jinou kombinací BMK, než u směsí s vysokým podílem obilovin

.

SCHAUMALAC FEED PROTECT pro krmiva bohatá na obsah škrobu a cukru

 

Pro cílenou fermentaci škrobnatých a cukernatých krmiv byl vyvinut přípravek SCHAUMALAC FEED PROTECT, který je kombinací speciálně vybraných homofermentativních bakterií mléčného kvašení (graf 1).

 

 

SCHAUMALAC FEED PROTECT XP pro krmiva bohatá na obsah bílkovin

 

Pro cílenou fermentaci proteinových krmiv byl vyvinut přípravek SCHAUMALAC FEED PROTECT XP. S pomocí tohoto výrobku, který je kombinací speciálně vybraných homofermentativních bakterií mléčného kvašení lze efektivně využít vyšší podíly domácích bílkovinných krmiv jako řepkový extrahovaný šrot, bob a hrách. Do krmných dávek pro prasnice, selata a výkrm prasat můžeme zařadit vyšší množství těchto fermentovaných bílkovinných komponentů (graf 2).

 

Přípravky mohou být granulované nebo vodorozpustné

 

Díky SCHAUMALAC FEED PROTECT se stává fermentace v praxi použitelným a bezpečným způsobem pro zhodnocení krmiv.

Při správném dávkování a hygienické nezávadnosti krmných komponentů je garantována rychlá a vysoká tvorba kyseliny mléčné, a tím také bezpečný a řízený fermentační proces. SCHAUMALAC FEED PROTECT-přípravky jsou k dispozici v granulované nebo vodorozpustné, práškové formě.

Průběh snížení pH-hodnoty žitného šrotu při neřízené a řízené fermentaci (ISF, 2014)


Graf 1 ukazuje urychlení fermentace a snížení pH-hodnoty žitného šrotu při použití SCHAUMALAC FEED PROTECT ve srovnání s fermentací bez použití startovacích kultur.

 

 

Rychlé snížení pH-hodnoty tekutého krmení s vysokým obsahem proteinů a nízkým obsahem uhlovodíků (50% pšenice a 50% řepkový extrahovaný šrot) díky SCHAUMALAC FEED PROTECT XP


Graf 2 ukazuje urychlení fermentace krmné směsi bohaté na protein ošetřené SCHAUMALAC FEED PROTECT XP ve srovnání se stejnou směsí bez ošetření popř. s jinou kombinací BMK.